PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Ústecký kraj>>Zprávy z regionů>>VÝSTAVA | Příběh starého Mostu

Zpravodajství

Ústecký kraj

zpět

 

VÝSTAVA | Příběh starého Mostu

3. 12. 2020 Propamatky.info: Virtuální prohlídka představuje i sakrální movité památky. Virtuální prohlídka představuje i sakrální movité památky. | Foto: Oblastní muzeum a galerie v Mostě | Licence: Všechna práva vyhrazena MOST | Památce historičky Heide Mannlové Rakové je věnována výstava Příběh starého Mostu. Ta svůj profesní život zasvětila poznání a záchraně kulturního dědictví města a jeho okolí. Movité památky ze zbořeného sídla jsou k vidění v Oblastním muzeu a galerii.

V letech 1965–1987 zaniklo v důsledku takzvaného vyuhlení jedno z nejcennějších historických jader České republiky – starý Most. Díky Okresnímu muzeu v Mostě a především práci historičky Heide Mannlové Rakové se řada movitých památek ze zbořených staveb zachovala v muzejní sbírce. Ty může veřejnost znovu vidět po 20 letech, včetně několika trojrozměrných modelů památek. Cílem výstavy je přiblížit podobu starého Mostu a jeho umělecké a stavební hodnoty.

Odborná práce Heide Mannlové Rakové je spojena se záchranou kulturního dědictví starého Mostu, především pak s později přestěhovaným kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Po jeho přesunu zaznamenávala kamenické značky, které se nacházely pod druhotnými nátěry, a díky nim vyhledávala umělce, kteří se podíleli na výzdobě památky. Po celou dobu svého působení v muzeu (1961–1999) spravovala jeho sbírku výtvarného umění, jejíž součástí se stávaly i umělecké předměty pocházející z likvidovaných částí města. Ty jsou dnes jediným hmatatelným dokladem jeho minulosti. Uspořádala řadu výstav a napsala o zaniklém Mostě několik publikací. Po její smrti v roce 2000 se místem jejího odpočinku stal symbolicky kostel Nanebevzetí Panny Marie.

U příležitosti výstavy vydalo muzeum i stejnojmenný sborník. Ten zahrnuje výstupy z česko-německého přeshraničního projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří. Příspěvky, stejně jako části výstavy propojuje osobnost připomínané historičky a jsou věnovány její odborné práci. Obsah publikace zohledňuje její soukromý i profesní život svázaný s osudem Mostu. Navazují texty o výzkumu kostela Nanebevzetí Panny Marie a jeho dějinách a v neposlední řadě se dočtete o proměně historické urbánní krajiny tohoto královského města.

Výstava potrvá do 17. ledna 2021 a je nyní k vidění on-line na stránkách OBLASTNÍHO MUZEA A GALERIE V MOSTĚ. Veřejnosti se expozice, která je součástí česko-německého přeshraničního projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří, otevře v souladu s vládními nařízeními.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Oblastní muzeum a galerie v Mostu

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info