PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Ústecký kraj>>Zprávy z regionů>>Archeologové objevili zaniklou vesnici Nesvětice u lomu Bílina

Zpravodajství

Ústecký kraj

zpět

 

Archeologové objevili zaniklou vesnici Nesvětice u lomu Bílina

2. 10. 2020 Propamatky.info: Kruhový příkop obklopoval pahorek, na kterém stála dřevěná tvrz, jejíž podobu můžeme jen odhadovat. Kruhový příkop obklopoval pahorek, na kterém stála dřevěná tvrz, jejíž podobu můžeme jen odhadovat. | Foto: EASYMAP, a.s. | Licence: Všechna práva vyhrazena ŽATECKO | Významný objev učinili archeologové z Akademie věd České republiky v předpolí uhelného lomu Bílina. Nalezli pozůstatky středověké vesnice Nesvětice, kterou písemné prameny zmiňují naposledy v roce 1409. Původní odkryv pohřebiště doplnilo nyní venkovské sídlo.

Velmi dlouho se nevědělo přesně, kde zaniklá vesnice leží. Středověké sídlo obklopoval nevelký pahorek. Kolem zástavby dřevěných domů a věže byl odkryt čtyři až sedm metrů široký příkop, který byl až 2,5 metru hluboký. Později měli vesnici v držení cisterciáci, kteří postavili na počátku 14. století jednoduchý kostel s presbytářem. V okolí byly další usedlosti.

Na dně příkopu objevili archeologové také pozůstatky kamenné zdi. Předpokládají, že šlo o pozůstatek opevnění. Nalezeny byly i takzvané etážovité hroby, dospodu byly uloženy ostatky dospělé osoby a na ně pak položeny zemřelé malé děti. Středověká vesnice Nesvětice fungovala podle zjištění odborníků maximálně jedno století. Podle nálezů byla dokonce vybavena kanalizací. Místo výzkumu je ale stále střežené a veřejnosti nepřístupné.

Odkryv raně středověkého pohřebiště přitom probíhá od roku 2013, od roku 2018 se pak pátralo po zaniklé středověké vesnici. Pohřebiště se sakrální stavbou má počátky v první polovině 11. století. Naposledy se zde pohřbívalo na sklonku 13. století. V první polovině 14. století na něm byla postavena stavba o půdorysu 12 x 11 metrů. Objekt sakrálního původu je hypoteticky považován za proboštství kláštera cisterciáků v Oseku.

Nedaleko od pohřebiště stávalo sídlo Ludvíka z Nesvětic, připomínaného v listině z roku 1238. Vybudováno bylo kolem pahorku a obkrouženo příkopem. Ve 14. století se v půlkruhu okolo sídla nacházelo šest usedlostí. Ty se skládaly z kamenného domu, odděleně situované komory či sklepů a po obvodu dvorů se předpokládá existence dalších dřevěných hospodářských staveb. Vesnice měla i malé vodní dílo u západní strany příkopu, kam byly sváděny povrchové a dešťové vody kanálky a melioracemi. Středověká vesnice Nesvětice bude jedinou z 25 vesnic zaniklých v Podkrušnohoří během husitských válek.

Na předstihovém a záchranném archeologickém průzkumu pohřebiště z 11.–13. století a zaniklé středověké vesnice pracoval tým archeologů Archeologického ústavu Akademie věd České republiky pod vedením Petra Čecha.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Archeologický ústav Akademie věd České republiky Praha

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info