PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Ústecký kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Tomášem Buřtem o aktivitách spolku Pro kostely

Zpravodajství

Ústecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Tomášem Buřtem o aktivitách spolku Pro kostely

31. 8. 2019 Propamatky.info: Kostel svatého Bernarda z Clairvaux prošel počátkem 18. století barokní přestavbou. Kostel svatého Bernarda z Clairvaux prošel počátkem 18. století barokní přestavbou. | Foto: Pro kostely, z. s. | Licence: Všechna práva vyhrazena LITOMĚŘICE | Cílem spolku je obnova poškozených církevních památek na území Litoměřické diecéze. Na jeho aktivity nominované v soutěži Patrimonium pro futuro 2018 v kategorii Záchrana památky jsme se zeptali jeho člena Tomáše Buřta.

Můžete krátce zmínit stěžejní momenty, které rozhodly o vzniku spolku?
Nejsem asi v této věci zcela kompetentní osoba, která by mohla odpovědět, jelikož jsem u založení spolku nebyl. Iniciativa vznikla u tehdejšího generálního vikáře Litoměřické diecéze pana Stanislava Přibyla, nynějšího generálního sekretáře České biskupské konference. Chtěl pomoci zejména kněžím, kteří měli a mají ve své správě často desítky kostelů. Ty jsou mnohdy v havarijním stavu a je pro ně zpravidla náročné provádět jejich opravy a záchranu.

Které kostely jsou na území Litoměřické diecéze aktuálně nejvíce ohroženy?
Obecně lze říci, že v nejhorším stavu jsou svatostánky v okolí města Podbořany, tedy v jihozápadním cípu naší diecéze. Lépe na tom jsou ve východních vikariátech, především v Libereckém a Turnovském. V západních vikariátech je nelehká situace především v Lounském, kde je obnova nejpotřebnější a kde také probíhá ze strany biskupství nejrozsáhlejší činnost. Jde konkrétně o chrám Všech svatých na Rané, který se letos podařilo zařadit do Programu záchrany architektonického dědictví. V neutěšeném technickém stavu jsou dále kostely sv. Jakuba Většího v Lahovicích, sv. Jiří v Soběchlebech, sv. Michaela archanděla ve Zlovědicích nebo sv. Michaela archanděla ve Všestudech.

Jaké památky se dosud podařilo zachránit?
Zachráněných církevních památek po celé diecézi je již celá řada. Z příkladů, které spravuje spolek Pro kostely, se již takřka podařilo dokončit obnovu střechy svatostánku Navštívení Panny Marie v Letově. Z nemalé části je realizovaná střecha kostela Narození Panny Marie v Buškovicích, která by při ideální konstelaci měla být dokončena v příštím roce.

Můžete krátce zmínit více o svatostánku sv. Bernarda z Clairvaux v Řisutech?
Ten je jedinečný už svým zasvěcením, podle našich zpráv je jediným kostelem s tímto zasvěcením v České republice. Již při biskupské vizitaci chrámu ve 40. letech 20. století byl zaznamenán jeho havarijní stav. Bohužel chátrání probíhalo a do jisté míry trvá stále. V 80. letech minulého století došlo k sejmutí báně, později v průběhu 90. let došlo k propadu značné části střechy lodi. V letech 2016 a 2018 bylo provedeno zastřešení věže a oratoří, dále byla zakryta část obvodového zdiva, podepřena krovová i stropní konstrukce a interiér se z větší části podařilo vyčistit od sutin.

Jaké další oživovací aktivity máte v plánu?
Hlavními cíli spolku jsou nyní dokončení obnovy střech kostelů v Letově a v Buškovicích a zajištění projektových dokumentací k opravám střech a zajištění statiky staveb v Kněžicích a ve výše uvedených Řisutech. Úkolem celé diecéze je pak především záchrana těch nejhavarijnějších objektů, opět především střech a zajištění jejich statiky. Jsem přesvědčen, že v současnosti stále řešíme dluh způsobený komunistickým režimem, a pevně věřím, že se nám jej podaří v dohledné době napravit.

Více informací o spolku naleznete na stránkách PRO KOSTELY.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info