PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Ústecký kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Pavlem Ondráčkem o obnově peruckého zámku

Zpravodajství

Ústecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Pavlem Ondráčkem o obnově peruckého zámku

4. 7. 2020 Propamatky.info: K zámecké budově patří rozlehlý park, sochy sfing nebo novogotická Boženina studánka. K zámecké budově patří rozlehlý park, sochy sfing nebo novogotická Boženina studánka. | Foto: Chateau Peruc | Licence: Všechna práva vyhrazena PERUC (LOUNSKO) | V současnosti se dokončuje podstatná pětiletá fáze záchrany a obnovy architektonicky cenného zámeckého komplexu. Na postupné kroky rekonstrukce, zpřístupnění veřejnosti a využití památky jsme se zeptali spolumajitele Pavla Ondráčka.

Můžete zmínit historii památky?
Kořeny sahají až do 12. století, kdy na místě stával raně středověký hrad. Zbytky konstrukcí se dodnes zachovaly v zámeckém sklepení. Pozdější gotickou tvrz přestavěli kolem roku 1580 Lobkowiczové na renesanční zámek. Raně barokní podobu mu o století později vtiskl italský stavitel Antonio della Porta. Tehdy se sjednotily výškové úrovně jednotlivých křídel stavby a jejich podlaží. Dalšími úpravami prošel kolem roku 1724, kdy se naproti zámku stavěl kostel sv. Petra a Pavla. Současný rokokový vzhled získalo sídlo v letech 1763–1765, kdy jej vlastnil Kašpar Benedikt z Ledeburu. Z té doby pochází fasáda průčelního křídla včetně dvorní části. V interiérech patří do této přestavby hlavně reprezentativní schodiště s pozoruhodnou sochařskou výzdobou Ignáce Františka Platzera. Mezi lety 1798–1814 vlastnili panství knížata Kinští, kteří je prodali hraběti Františku Antonínu Thun-Hohensteinovi. Na počátku 19. století došlo k poslední úpravě zámku dle plánu stavitele Zachariáše Fiegerta. Po válce byl areál Thunům znárodněn na základě Benešových dekretů. V roce 1947 byla jeho část propůjčená vládou Emilu Fillovi, který zde tvořil až do roku 1952. V roce 1958 se otevřela Fillova pamětní síň. Posléze zámek postupně chátral a měnil se takřka v ruinu. Po revoluci stát převedl zámek na obec. Ta jej prodala anglickým majitelům, kteří nezamezili dalšímu úpadku památky. V roce 2015 koupila zámek nová majitelka, která zahájila dobrodružnou a finančně nákladnou záchranu.

Jaké práce jste v rámci obnovy realizovali?
Provedli jsme kompletní rekonstrukci celého zámku. Ta zahrnovala novou střechu, pozednice, opravu krovu, jeho zateplení, zbudování kanalizace, rozvodů vody a sítí nebo ústřední topení. Následovaly fasáda, okna a dveře. Objekt byl v havarijním stavu. Opravili jsme propadlé stropy, museli jsme celý zámek sanovat proti dřevomorce. Restaurovali jsme fresky a štukovou výzdobu. Odborného zásahu se dočkala poničená kachlová kamna a mnoho dalšího.

Které úpravy vás čekají a kdy plánujete otevření návštěvníkům?
S opravami jsme tak ve dvou třetinách. Zámek bude veřejnosti přístupný od 1. července do 31. srpna. V zámeckém parku bude otevřená zahradní restaurace.

Daří se čerpat finanční příspěvky Ministerstva kultury nebo z jiných zdrojů?
Žádné dotace na obnovu jsme nedostali.

Jaké jsou vyhlídky na otevření pamětní síně Emila Filly?
Na její obnově intenzivně pracujeme a samozřejmě v budoucnu počítáme s jejím znovuotevřením.

Více informací naleznete na stránkách CHATEAU PERUC, detaily o památce také v rámci PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info