PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Ústecký kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Milošem Dempírem o záchraně a obnově zámku Poláky

Zpravodajství

Ústecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Milošem Dempírem o záchraně a obnově zámku Poláky

10. 12. 2020 Propamatky.info: Areál tvoří hlavní budova, hospodářské objekty, terasa a zahrada. Areál tvoří hlavní budova, hospodářské objekty, terasa a zahrada. | Foto: Zámek Poláky | Licence: Všechna práva vyhrazena CHBANY, POLÁKY (CHOMUTOVSKO) | Přes 30 let se opuštěný památkově chráněný barokní zámek nachází v neutěšeném technickém stavu. Od počátku letošního roku zámek s areálem zachraňuje jeho nový majitel, kastelán hradu Svojanov, kterého jsme se zeptali na podrobnosti.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii zámku?
Ves Poláky je poprvé připomínána roku 1318. Panské sídlo – tvrz je doložena v roce 1546. Její pozůstatky jsou dodnes zachovány ve sklepení nynějšího zámku. Mezi lety 1745–1815 nechala hrabata z Pergenu postavit na místě tvrze nový dvoukřídlý barokní zámek. Autorem plánu stavby byl žatecký stavitel Vavřinec Roth. Roku 1928 byla tehdejšími majiteli, manželi Hradčovskými, provedena přestavba v novobarokním stylu. Práce prováděl stavitel Antonín Rimpl z Libědic. Tím zámek získal svou nynější podobu. Po znárodnění objekt sloužil místnímu státnímu statku jako byty a kanceláře, následně také jako archiv. Po roce 1989 byl zámek navrácen v restituci a následně vystřídal několik majitelů. Žádný z nich však neprovedl ani minimální zajišťovací práce, naopak objekt byl mnohokrát vykraden a poničen vandaly.

Co vše se dosud podařilo obnovit?
Hned po zakoupení objektu byly zahájeny záchranné práce. Byla doplněna chybějící střešní krytina na zámecké budově a postupně začaly být odstraňovány náletové porosty z celého areálu. Zámek se doslova vyloupnul ze sevření přebujelé letité zeleně. Nádvoří se podařilo vyčistit a odstranit z něj hromady sutin. Do obnovy se zapojila také spousta dobrovolníků takřka z celé republiky, kteří v rámci pravidelných brigád konaných jednou měsíčně vyklízí jednotlivé části areálu a současně provádí i drobné renovační práce. Velkou akcí bylo zejména odstranění náletů ze zámeckého anglického parku, který byl ještě na jaře doslova neprostupnou džunglí. Nyní je možné parkem procházet a zhlédnout i několik prvků původní výzdoby, které se podařilo v porostech objevit. V září byla zahájena celková rekonstrukce vily v areálu zámku, která sloužila jako obydlí správce velkostatku. Doposud byly vyměněny poškozené prvky krovu, střešní krytina, okapy a svody. V současné době probíhá obnova fasády. Opravená vila bude sloužit jako provozní zázemí zámku. V průběhu roku byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci střechy hlavní zámecké budovy, zajištění statiky a záchranu stropů prvního patra. Realizováno bylo i stavební zaměření krovů, stavebněhistorický průzkum, statické posudky a posudky napadení krovů škůdci.

Jaké práce vás čekají?
Prioritou je provedení rekonstrukce střechy a zajištění statiky hlavní zámecké budovy. Pak bude zámek zajištěn a bude moci dojít k obnově jednotlivých prostor. Náročné bude zejména restaurování dochovaných prvků původní výzdoby, dveří, oken, podlah a štukových dekorů. Současně je nezbytné opravit ohradní zeď parku, jejíž součástí je novobarokní vstupní brána. Tato partie aktuálně na mnoha místech hrozí zřícením, na některých částech už destrukce proběhla. To jsou práce pro odborné firmy a řemeslníky. Ve vlastní linii se chceme zaměřit na obnovu předzámeckých zahrad, růžové a francouzské, a anglického parku. Tyto části by mohly relativně brzy sloužit veřejnosti. V poslední etapě proběhne obnova hospodářských budov v areálu zámku. Celý zámecký komplex je v havarijním stavu, v podstatě již na hranici své existence. Proto je provedení rekonstrukce velmi urgentní.

Daří se na obnovu čerpat finanční příspěvky Ministerstva kultury nebo z jiných zdrojů?
V letošním roce začínáme, většina prací tedy probíhá za finančního krytí majitele a za vydatné pomoci dobrovolníků. Přesto ale Ministerstvo kultury ČR již v prvním roce prací finančně podpořilo opravu střechy vily správce velkostatku částkou 200 000 korun. V současné době usilujeme o zařazení zámku do Projektu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Zámek je zařazen do seznamu ohrožených památek ČR, podporu si tedy zcela jistě zaslouží. O případných finančních zdrojích začínáme komunikovat i se zástupci Ústeckého kraje. Další možnosti financování rekonstrukce hledáme. Bez zajištění vícezdrojového financování by provedení náročných oprav zámku zřejmě nebylo reálné.

Jaké plánujete využití památky?
V interiérech zámku bude instalována expozice představující život drobné šlechty v době první republiky. Vybavení bude pocházet částečně ze sbírek majitele, částečně jej budou tvořit zápůjčky. V přízemních prostorách bude obnovena zámecká kuchyně a v dalších částech budou prezentovány zaniklé či nepřístupné zámecké objekty z oblasti Kadaňska a Nechranicka. Návštěvníkům bude k dispozici kavárna s možností posezení na nádvoří. Plánovány jsou svatby a různé kulturní akce. Část objektu bude sloužit pro bydlení majitele a v areálu vznikne i apartmán s možností ubytování. Hospodářské budovy se částečně upraví pro prezentaci historické zemědělské techniky a zčásti jako zázemí pro konání kulturních a společenských akcí. Plánujeme rovněž obnovení chovu drobného zvířectva.

Více informací naleznete na stránkách ZÁMKU POLÁKY, aktuality také na FACEBOOKU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info