PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Ústecký kraj>>Tipy a inspirace>>Hornické dědictví v saském a českém Krušnohoří

Zpravodajství

Ústecký kraj

zpět

 

Hornické dědictví v saském a českém Krušnohoří

11. 12. 2019 Propamatky.info: Hornická krajina na vrchu Mědník Hornická krajina na vrchu Mědník | Foto: Libor Sváček | Licence: Všechna práva vyhrazena ÚSTECKÝ KRAJ | Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří byl letos v červenci zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Chráněné území tvoří 22 lokalit, které dokládají zásadní vliv, jaký měla zdejší těžba a zpracování rud na rozvoj hornictví a hutnictví po celém světě.

Mimořádná univerzální hodnota tohoto regionu je podložena vynálezy a inovacemi v oblasti báňských a hutních technologií. Jednotlivé lokality dokládají způsoby těžby a úpravy různých rud ve všech obdobích od 12. až do 20. století, především pak stříbra, cínu, kobaltu, železa a uranu. Zásadní je také celosvětový význam pro rozvoj báňské legislativy, administrativy a školství, ale také měnových systémů. Z jáchymovského tolaru se na více než 300 let vyvinulo celoevropské platidlo a dal i název americkému dolaru.

Ústecký kraj byl prvním partnerem saské straně při přípravě nominace. Od roku 2013 pak společně s Karlovarským krajem a šesti krušnohorskými obcemi kontinuálně posiloval nominaci na základě uzavřené smlouvy o partnerství. Českou část reprezentují: Hornická krajina Jáchymov, Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, Rudá věž smrti, Hornická krajina Krupka a Hornická krajina Mědník.

O zmíněných lokalitách se více dozvíte na stránkách Montanregion Krušné hory. Jednou z nich je již zmíněná Hornická krajina Mědník. Na vrcholu morfologicky nápadného vrchu, který dal celé oblasti název, se nachází barokní kaple Neposkvrněného početí Panny Marie. Místo je výjimečné mimořádnou koncentrací autentických důlních děl dokládajících různé způsoby těžby železných a měděných rud z tvrdých skarnových hornin po dobu více než čtyř století. Nacházejí se zde pozůstatky větších i menších štol a jam z 15. až 19. století, četné odvaly hlušiny i povrchové dobývky. Část podzemí Mědníku je přístupná prostřednictvím štoly Panny Marie Pomocné s velmi dobře zachovanými doklady ruční ražby a rozšiřování podzemních prostor pomocí metody sázení ohněm.

Více informací naleznete také v on-line verzi bulletinu MÁME VYBRÁNO pod předchozí zprávou. V tištěné podobě je k dispozici také na Magistrátu hlavního města Prahy, úřadu Kraje Vysočina a dále Libereckého, Plzeňského, Ústeckého a Pardubického kraje.

Autor: Dagmar Koželuhová

Zdroj: Ústecký kraj

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info