PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Středočeský kraj>>Opravené památky>>Svatá Hora prochází rekonstrukcí

Zpravodajství

Středočeský kraj

zpět

 

Svatá Hora prochází rekonstrukcí

23. 8. 2015 Propamatky.info: Pohled na zabezpečené sochy okolo baziliky Nanebevzetí Panny Marie v poutním areálu Svaté Hory v Příbrami Pohled na zabezpečené sochy okolo baziliky Nanebevzetí Panny Marie v poutním areálu Svaté Hory v Příbrami | Foto: Jan Traxler | Licence: Všechna práva vyhrazena PŘÍBRAM | V květnu letošního roku začala po výběrovém řízení projektu Příbram ‒ Svatá Hora vzorová obnova poutního areálu. Hlavním záměrem je stavební a restaurátorská obnova a revitalizace národní kulturní památky Svatá Hora v Příbrami a její nové využití.

Použité modelové přístupy a postupy budou aplikovatelné u památek podobného charakteru po celé České republice. Nově rekonstruované prostory budou využity nadále pro duchovní činnost, stálou expozici, budou také uzpůsobeny pro pořádání krátkodobých tematicky zaměřených výstav. Dále budou sloužit k pořádání kulturních akcí pro široké spektrum návštěvníků i pro vzdělávací akce. Vznikne badatelské centrum zaměřené na barokní kulturu, ve kterém bude také hudební archiv.

Aktuálně je připravena na další stavební práce bazilika Nanebevzetí Panny Marie. Bude snesena část stávající střešní krytiny a v ambitech se přistoupilo v souladu s projektovou dokumentací k čištění omítek od nánosů a nátěrů z jejich vnější strany. I z ambitů je snášena stará střešní krytina a současně je opravován krov. V předstihu probíhá mykologický průzkum.

„V suterénu proboštství stále probíhá záchranný archeologický výzkum s cílem zmapovat všechny hodnotné části stavby a restaurátorské průzkumy. Během příštích dnů očekáváme ukončení restaurátorských průzkumů v převážné části proboštství a dohodu na koncepci ochrany,“ řekl Jan Traxler z Matice Svatohorské. Náměstí je nejvíce veřejnosti viditelné stavební dílo. Probíhá odborná demontáž kyklopského zdiva, schodů, zábradlí a převážné části dlažby. Rozebrané části, které budou opět použity, jsou chráněny a uloženy na vyhrazených místech stavby. V celém areálu Svaté Hory probíhá restaurátorský a stavebněhistorický průzkum a započne také obnova Svatohorských schodů.

Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram ‒ Svatá Hora byla na podzim 2014 schválena Ministerstvem pro místní rozvoj dotace v celkové výši 191 193 830 korun z Integrovaného operačního programu (162 514 755 korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 28 679 075 korun ze státního rozpočtu České republiky) na projekt nazvaný Příbram ‒ Svatá Hora vzorová obnova poutního areálu. Celá rekonstrukce by měla být dokončena 30. listopadu tohoto roku, do té doby bude areál Svaté Hory veřejnosti nepřístupný.

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram myslí i na hendikepované, vstup na Svatou Horu je od roku 2012 bezbariérový a umožňuje lidem s pohybovým omezením se samostatně pohybovat ve svatohorských ambitech i v prostoru baziliky. K dispozici jsou nájezdové rampy, zdvihací plošina a přístup je umožněn bez nutnosti pomoci třetích osob. Slabozrakým a nevidomým lidem slouží kovový haptický model Svaté Hory, který zprostředkovává přesné architektonické rozvržení barokního areálu i s přilehlým náměstím. Model zároveň poskytuje nevšední letecký pohled i všem ostatním poutníkům a turistům. Na financování tohoto haptického modelu se podílel spolek Matice svatohorská.

Bližší informace o Matici svatohorské naleznete v KATALOGU SLUŽEBPodrobný přehled rekonstrukce barokního poutního areálu najdete na stránkách farnosti ZDE.

Autor: Helena Pašková

Zdroj: Římskokatolická farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram ‒ Svatá Hora

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info