PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Plzeňský kraj>>Tipy a inspirace>>VÝSTAVA | Všeho do času (1788–1918)

Zpravodajství

Plzeňský kraj

zpět

 

VÝSTAVA | Všeho do času (1788–1918)

23. 3. 2018 Propamatky.info: Budova Západočeského muzea v Plzni Budova Západočeského muzea v Plzni | Foto: Renardo la vulpo - Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 4.0 PLZEŇ | Západočeské muzeum v Plzni zve na výstavu s názvem Všeho do času (1788–1918), která prostřednictvím hmotných dokladů přiblíží vnímání času v městě Plzni a přilehlých venkovských oblastech. K vidění je do 9. září v hlavní budově muzea.

Výstava se koná v rámci 38. mezinárodního sympozia k problematice 19. století, které pro tentokrát nese název Prožívání času v české kultuře 19. století. Poukáže na proměny prožívání času individuálního ve vztahu k času obecnému a přiblíží nejdůležitější faktory, které k těmto proměnám vedly v letech 1788–1918. Stranou nezůstanou ani přelomové okamžiky v konstituování české státnosti.

Odborně uchopit a představit abstraktní veličiny formou hmotných artefaktů je vždy složité. Fenomén času a časovosti zaměstnával mysli teologů, filozofů a vědců od nepaměti. Dítětem židovsko-křesťanské tradice ovlivněné antickou filozofií byl čas lineární, který směřoval od počátku ke konci, na jehož pozadí se odehrávaly nejen individuální životní příběhy, ale také přelomové dějinné události vznikajících a zanikajících pospolitostí, obcí, měst či neustále se proměňujících státních útvarů. I přes zdánlivou neměnnost a univerzalitu lineárního času procházelo jeho vnímání jednotlivci či nejrůznějšími sociálně-kulturními společenstvími výraznými proměnami. Na rozdíl od života obyvatel měst přešlapoval život venkovských obyvatel často na pomezí mezi časem lineárním a časem cyklickým. A díky těsné provázanosti s přírodními cykly nerespektoval ani pevně stanovené kalendářní předěly.

Hlavním exponátem výstavy je rakousko-uherská plastika orla vážící 600 kilogramů, která původně zdobila průčelí plzeňské solnice a byla v roce 1918 stržena. Vystaveny jsou i další dobové muzejní exponáty, pamětní mince, medaile a upomínkové předměty. Dále jsou k vidění fotografie, které přiblíží proměny města, jako bylo například šíření telegrafu, telefonu či osvětlení. Pro návštěvníky jsou také připraveny ukázky lidového oblečení z Plzeňska a proměny městského oděvu v letech 1820–1920.

Více informací o výstavě naleznete na stránkách ZÁPADOČESKÉHO MUZEA V PLZNI nebo FACEBOOKU.
 

Autor: Michal Chmelenský, Kristýna Ševčíková

Zdroj: Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info