PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Plzeňský kraj>>Památky a finance>>V Plasích objevili divého muže ze 14. století

Zpravodajství

Plzeňský kraj

zpět

 

V Plasích objevili divého muže ze 14. století

18. 8. 2019 Propamatky.info: Figurální konzola se zobrazením divého muže v Plasích Figurální konzola se zobrazením divého muže v Plasích | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena PLASY (PLZEŇSKO) | V bývalém konventním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plasích byla odhalena figurální konzola gotické žebrové křížové klenby. Byl na ní zobrazen divý muž. Objev lze datovat do 14. století.

Zajímavý nález byl objeven během stavebněhistorického průzkumu kostela. Umělecká hodnota tohoto díla ukazuje na doposud nepoznanou vysokou kvalitu významné etapy stavebních dějin plaského kostela. Nález souvisí s průzkumem románské severní kaple, kde byl objeven jednoduchý románský vstupní otvor asi tři metry nad dlažbou kostela. Patrně souvisel s koridorem do opatského dvorce. S ohledem na statické problémy tohoto pět metrů vysokého portálu ze třetí čtvrtiny 12. století bude barokní portál, který je do románského portálu vložen jako do montážního otvoru, rozebrán a bude tak jedinečná příležitost vcelku posoudit jeho neobvyklé a na svou dobu již archaické řešení.

Rozsáhlá obnova bývalého konventního kostela se mohla začít realizovat díky finančním prostředkům z Integrovaného regionálního operačního programu počátkem letošního roku. V interiéru kostela budou restaurovány především umělecky mimořádně hodnotné oltáře a další vybavení, v exteriéru bude dokončena oprava raně barokních fasád.

Stavební práce na fasádách umožňují pokračování podrobného stavebněhistorického průzkumu této původně románské památky. Výzkum byl v předchozích letech soustředěn především na dokumentaci nálezů v interiérech. Dosavadní výsledky letošního výzkumu potvrzují složitý stavební vývoj kostela a přilehlé kaple sv. Bartoloměje odbourané na počátku 19. století.

Více informací naleznete na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní památkový ústav

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info