PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Plzeňský kraj>>Památky a finance>>Péče o kulturní dědictví v Plzeňském kraji

Zpravodajství

Plzeňský kraj

zpět

 

Péče o kulturní dědictví v Plzeňském kraji

21. 10. 2020 Propamatky.info: Celkový pohled na obnovený hamr v Dobřívě u Rokycan s upravenými okolními plochami Celkový pohled na obnovený hamr v Dobřívě u Rokycan s upravenými okolními plochami | Foto: Archiv Plzeňského kraje | Licence: Všechna práva vyhrazena PLZEŇSKÝ KRAJ | Plzeňský kraj se může pochlubit bohatým památkovým fondem, který tvoří mimo 25 národních kulturních památek také 3 243 nemovitých, 4 317 movitých kulturních památek, a dále 75 územími s plošnou památkovou ochranou, která představují městské a vesnické památkové rezervace a zóny a dvě krajinné památkové zóny.

K obnově rozsáhlého kulturního dědictví každoročně přispívá Plzeňský kraj prostřednictvím finanční pomoci v rámci vyhlašovaných dotačních programů. Vlastníci památkových objektů mají možnost žádat o financování projektů jejich obnovy ve třech dotačních programech.

Program Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje je určený na podporu stavebních a restaurátorských prací souvisejících se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty památek. Slouží jako podpora při restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek – uměleckořemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru. Lze ho využít při restaurování varhan, které jsou součástí nemovitých kulturních památek.

Druhý dotační program se jmenuje Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území Plzeňského kraje. Pomáhá prostřednictvím dotací obnově a rehabilitaci staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky nacházející se na území památkových rezervací a zón, cílí na stavby drobné architektury místního významu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, ale dotvářejí kulturní krajinu, jako jsou například kapličky, křížky nebo boží muka. Od roku 2017 kraj nabízí v rámci tohoto dotačního programu i samostatný dotační titul na zhotovení a instalaci kopií sochařských děl v exteriéru. V letošním roce byl nově vyhlášen dotační titul na podporu tvorby plánů ochrany památkových rezervací a zón.

Od roku 2018 je vyhlašován i samostatný dotační program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje, který je zaměřený na poskytování dotací na obnovu pomníků, válečných hrobů a pietních míst. Připomínají historické události, československý odboj, boj proti totalitním režimům, oběti první světové války, nacistického teroru v letech 1938–1945 a komunistického režimu, což je důležité pro zachování povědomí o historii. Jako někdy opomíjené doklady často tragické novodobé historie, dědictví po předcích a místa úcty zasluhují takové objekty podporu, aby v důstojném stavu mohly dále plnit svoji funkci. O příspěvky z tohoto programu je zájem především ze strany obcí nebo zájmových spolků.

Celkový objem finančních prostředků v dotačních programech kraje v oblasti památkové péče byl v letošním roce 27,5 milionu korun, kdy 22 miliony byly vyčleněné na zachování a obnovu kulturních památek, na obnovu objektů v památkově chráněných územích, drobné architektury, kopie sochařských děl a podporu tvorby plánů ochrany to bylo 5 milionů a na podporu péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa bylo k dispozici k rozdělení půl milionu korun.

Obnovená národní kulturní památka ve vlastnictví Plzeňského kraje: vodní hamr v Dobřívě u Rokycan

Na jaře letošního roku byla úspěšně dokončena celková obnova unikátní technické národní kulturní památky, a to vodního hamru v Dobřívě u Rokycan, který je spravován Západočeským muzeem v Plzni, příspěvkovou organizací Plzeňského kraje. Revitalizace se dočkal historický objekt hamru z počátku 19. století, který je největší a nejvýznamnější technickou památkou tohoto typu v České republice, zaujme funkčním technickým vybavením i navazujícím okolím, stal se zajímavým zázemím pro návštěvníky. Akce byla podpořena v rámci 13. výzvy IROP Revitalizace vybraných památek.

Díky obnově je umožněn plný provoz zrestaurovaného technického zařízení poháněného čtyřmi vodními koly. V interiéru hamru byla zřízena nová expozice o historii a vývoji železářství a hamernictví na Rokycansku a byl vyčištěn a opraven i unikátní odvodňovací a odvzdušňovací kanál pod objektem hamru, který ústí do náhonu. Hamr je po obnově zpřístupněný v rámci pravidelných komentovaných prohlídek nebo příležitostných kulturních akcí.

Další inspirativní příběhy a rozhovory naleznete v on-line verzi bulletinu MÁME VYBRÁNO. V tištěné podobě je k dispozici také na úřadu Plzeňského, Jihočeského, Ústeckého kraje a Středočeského kraje, Kraje Vysočina a Magistrátu hlavního města Prahy.

Čtěte také:

Oceněný klenot funkcionalismu na pražské Babě

Památky Středočeského kraje a jejich obnova pro společenské využití

Záchrana památek v kulturní krajině Ústeckého kraje

Autor: Tereza Eismannová, Petr Bunda

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info