PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Plzeňský kraj>>Opravené památky>>ROZHOVOR | S Markem Ženíškem o Centru pro podporu výtvarné kultury

Zpravodajství

Plzeňský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Markem Ženíškem o Centru pro podporu výtvarné kultury

17. 1. 2022 Propamatky.info: Celkový pohled na památku Celkový pohled na památku | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena KLENOVÁ (KLATOVSKO) | Plzeňský kraj dokončuje na hradě a zámku Klenová projekt centra, v jehož rámci vznikají mimo jiné v historických hospodářských objektech dílny a depozitáře. Na detaily jsme se zeptali náměstka hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče.

Můžete ve stručnosti zmínit cíle projektu?
Základ sbírky Galerie Klatovy / Klenová dnes tvoří především výtvarná díla špičkových českých a slovenských autorů, představitelů postmoderní doby. Jedná se o autory, jako jsou například sestry Válovy, Vladimír Kokolia či Adriena Šimotová. Cílem projektu je revitalizace dvou hospodářských budov části statku, které byly využívány jako stáje, náleží k hradu a zámku, a budovy jsou prohlášeny jako funkční celek za kulturní památku. Rekonstrukcí objektů vzniknou vhodné prostory pro zajištění efektivní ochrany, správy, zpřístupnění a uložení rozsáhlých sbírkových fondů.

Jaký je současný stav prací?
Je dokončena pokládka krytiny, kompletace elektrických rozvodů a je osazen výtah. Ve vnitrobloku jsou prováděny terénní úpravy a odvoz přebytečné zeminy, dokončena je fasáda a vnější parapety. Proběhlo také vyčištění objevené studny a v rámci její rekonstrukce byly dokončeny vnější gabiony. Dokončována je též kotelna a rozvody tepla. 20. ledna se má konat závěrečná kontrolní prohlídka spojená s kolaudací stavby.

Které kroky vás zejména v souvislosti s obnovou hospodářských objektů čekají?
Prováděcí dokumentaci zpracoval v roce 2019 ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA, s. r. o. Projekt zahrnoval budovy bývalých stájí. Další objekty stodoly, teletníku a přípravna krmiv pro zemědělská zvířata by měly být předmětem rekonstrukce v budoucnu. Na rekonstrukci stodol je vydáno stavební povolení. Jeden z objektů ve statku byl již opraven a slouží jako provizorní galerijní depozitář. Celý areál bude přestavěn na centrální depozitář, knihovnu, badatelnu a tvůrčí dílnu galerie. Nebude chybět též menší restaurátorská dílna. Vznikne také výstavní síň, kde bude možné vytvořit stálou expozici moderního výtvarného umění, především prostorových plastik.

Komu má být prioritně centrum po dokončení určeno?
Jak již bylo řečeno, areál bude využit jako centrální depozitář a knihovna, ale budou zde také prostory ke studiu nebo ateliér pro badatele. Revitalizace areálu ale není určena jen pro potřeby galerie. Za velmi významné považuji vznik stálé expozice moderního výtvarného umění, ve které budou zpřístupněny umělecké předměty ze sbírek galerie, ty jsou v současné době v depozitářích.

Jaké byly zdroje financování náročného projektu?
Celkové náklady by měly dosáhnout 106 milionů korun. Naštěstí byl projekt velmi významně podpořen dotací z programu Evropské unie Integrovaný regionální operační program (IROP), a to ve výši 60 procent, podpora ze státního rozpočtu činila 3,38 procent, tedy celková výše dotací činila 64,5 milionu korun. Zbytek šel z rozpočtu Plzeňského kraje.

Detaily o projektu naleznete na stránkách PLZEŇSKÉHO KRAJE.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info