PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Pardubický kraj>>Opravené památky>>V Bartošovicích restaurují oltářní obraz

Zpravodajství

Pardubický kraj

zpět

 

V Bartošovicích restaurují oltářní obraz

8. 1. 2019 Propamatky.info: Oltář českých patronů před zahájením restaurátorských prací Oltář českých patronů před zahájením restaurátorských prací | Foto: Ondřej Klimeš | Licence: Všechna práva vyhrazena BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH | V roce 2018 byly zahájeny práce na restaurování oltáře českých patronů z kostela sv. Máří Magdaleny. Z průzkumu z roku 2016 bylo zjištěno, že stav cenné barokní památky je havarijní.

Pro úspěch restaurátorského zásahu bylo nutné oltář demontovat. Již tehdy se potvrdila závažnost aktuálního stavu památky, která byla napadena dřevokazným hmyzem a dřevomorkou domácí. Před samotnou manipulací bylo nutné zhotovit konstrukci k rozložení váhy reliéfu. Byl proto sestaven pomocný rám „sendvičového“ typu, do kterého se jej podařilo přikotvit. Teprve poté mohlo být s uměleckořemeslným dílem dále manipulováno.

Po demontáži a přípravě na transport byl oltář kompletně ozářen ionizačními paprsky, čímž došlo k likvidaci parazitujících škůdců. Po převozu do ateliéru restaurátora byla provedena petrifikace (zpevnění) dřevní hmoty. Dekorativní a figurální dřevořezba byla petrifikována dlouhodobým nořením v lázni. Celoplošně pak byly jednotlivé díly ošetřeny několikanásobným nástřikem a nátěrem insekticidního a fungicidního přípravku.

Po nutné technologické pauze bylo možné přistoupit k truhlářské revizi. Napadené úseky dřevomorkou domácí byly vyříznuty a analogicky nahrazeny novými prvky ze smrkového masivu. Pro zvýšení samonosnosti pak byl ze zadní strany přidán dubový rošt umožňující roznesení váhu reliéfu a nutnou cirkulaci vzduchu. Všechny tyto úkony byly realizovány s maximální šetrností bez poškození klihokřídového korpusu s polychromiemi. Po ukončení těchto prací byl reliéf opětovně petrifikován v zájmu o co nejvyšší proniknutí zpevňující látky do poškozeného originálu.

V loňském roce se na obnově pokračovalo snímáním druhotných povrchových úprav. Na základě výsledků rozšířeného restaurátorského průzkumu se rozhodlo, že se přistoupí ke snímání na originální polychromie provedené v malovaném červenorůžovém a šedém mramoru na oltářní architektuře se stříbřeným svatostánkem a se zlacenými a stříbřenými detaily dekorativní dřevořezby. V případě figurální výzdoby bude prezentována taktéž nejstarší polychromie v růžových tělových odstínech. Těmito pracemi byla ukončena první etapa restaurování oltáře. Duši baroka, jak se mobiliáři kostela přezdívá, se postupně vrací plný původní lesk.

Více informací naleznete na stránkách projektu SPOLEČNĚ PO NOVÉ CESTĚ.

Autor: Ludvík Klimeš, Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info