PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Moravskoslezský kraj>>Zprávy z regionů>>VÝSTAVA | Krajina a lidé: kulturní krajina českého Slezska v proměnách

Zpravodajství

Moravskoslezský kraj

zpět

 

VÝSTAVA | Krajina a lidé: kulturní krajina českého Slezska v proměnách

28. 10. 2021 Propamatky.info: Plakát výstavy Plakát výstavy | Foto: Slezské zemské muzeum | Licence: Všechna práva vyhrazena OPAVA | V historické budově Slezského zemského muzea je možné do konce roku navštívit expozici nejvýznamnějších proměn krajiny českého Slezska. Kromě ukázek těchto prostředí mají návštěvníci možnost spatřit ukázky rostlin i zvířat obývajících jednotlivé typy krajiny.

Krajina je neodmyslitelnou součástí života člověka a její současná struktura vzniká působením přírodních činitelů a lidské činnosti. Tyto zásahy výrazně ovlivňují a ohrožují její ekologickou stabilitu. Člověk měl od dávných dob snahu pochopit přírodu za účelem přežití, přírodním podmínkám se přizpůsoboval nebo se pokoušel adaptovat přírodu vlastním potřebám. Výsledkem je široký rozsah krajin od přírodních až po kulturní. Následky proběhlých procesů mohou v krajině přetrvávat staletí i tisíciletí nebo jsou časem nahrazeny jinými krajinnými strukturami. Člověk způsobuje zpravidla krátkodobé a dynamické změny krajiny.

K antropogennímu ovlivnění prostředí dochází nejčastěji v oblastech, které může člověk intenzivně využít například těžbou nerostných surovin nebo si je přizpůsobit pro svou potřebu nejčastěji zemědělskou činností a také osídlováním. Přirozená krajina se u nás už v podstatě nevyskytuje, nejvíce se jí blíží chráněné krajinné oblasti. Jejich posláním je ochrana krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků tak, aby tyto hodnoty vytvářely vyvážené životní prostředí a aby přírodní dědictví mohlo být v co nejzachovalejším stavu předáno dalším generacím.

Výstava je realizována v rámci projektu VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA – Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu. Projekt je financován z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016–2022 (NAKI II). Partnery projektu jsou Výzkumný ústav ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú., a Ostravská univerzita.

Více informací naleznete na stránkách SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: Slezské zemské muzeum

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info