PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Moravskoslezský kraj>>Opravené památky>>Obnova fasády frenštátského kostela sv. Martina

Zpravodajství

Moravskoslezský kraj

zpět

 

Obnova fasády frenštátského kostela sv. Martina

12. 6. 2021 Propamatky.info: Na obnovu průčelí svatostánku byly použity omítkoviny od společnosti MC-Bauchemie. Na obnovu průčelí svatostánku byly použity omítkoviny od společnosti MC-Bauchemie. | Foto: SPO, spol. s r. o. | Licence: Všechna práva vyhrazena FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM (NOVOJIČÍNSKO) | Sakrální památky vystavené vnějšímu prostředí jsou v nepřetržitém kontaktu s rozličnými zdroji vlhkosti. Do této kategorie spadá také svatostánek sv. Martina, kde byly úspěšně aplikovány výrobky společnosti MC-Bauchemie.

Oprava poškozených omítek včetně řešení vlhkosti v přízemních partiích chrámu obecně představuje náročný proces vyžadující zpravidla značné finanční náklady. Poruchy konstrukcí lze plnohodnotně odstranit jen nalezením jejich příčin. Jedním z prvních kroků je identifikace problému a následně také kulturních hodnot, které je třeba v rámci obnovy zachovat.

Nejprve došlo k oklepání nesoudržných poškozených omítek. Tyto plochy byly očištěny a spáry vyškrábány. Na zbylých částech se soudržnou jádrovou omítkou a na nenarušených římsách byla mechanicky odstraněna stříkaná finální vrstva omítkoviny. Celá fasáda kostela byla omyta tlakovou vodou. Otlučené plochy soklové části byly nastříkány vápenným zpevňovačem zdiva MC Estrifan SI a doplněny jádrovou omítkou na trasvápenné bázi Oxal SM-TK. Na zavlhlé soklové partie do výšky asi jednoho metru byla aplikovaná takzvaná sušící omítka, opět na bázi trasového vápna. Jednalo se o postřik Exzellent 520, vyrovnávací omítku Oxal TKM-HS, těsnící a solím odolný šlem Oxal DS-HS a omítku regulující vlhkost Exzellent 610. Římsy byly doplněny a profilovány trasvápennou maltou Oxal SM-TK . Očištěná plocha fasády byla zpevněna penetračním nástřikem Botament D 11 a vyrovnána omítkou Oxal NHL. Celoplošně došlo k přeštukování difuzně otevřeným vápenným štukem s hladkou strukturou Exzellent 750. Po vyzrání vrstvy byl proveden nátěr sol-silikátovou barvou s vápennou optikou Keim v odstínu lomené bílé. Klempířské prvky včetně svodů na věži byly nově provedeny z měděného plechu. Práce realizovala Stavební poradenská společnost podle projektu Růženy Pilchové Mackovíkové.

Svatostánek představuje památkově chráněnou jednolodní barokní stavbu s charakteristickou hranolovou věží, cibulovou bání a sanktusníkem osazeným nad lodí. Stavba vznikla v místě staršího kostela po velkém požáru města v roce 1661 a byla dokončena 1718. Boční kaple byly dostavěny v roce 1740. Od posledních oprav fasády došlo ke značné degeneraci povrchů fasádních prvků. Omítka byla nevhodně překryta vápenocementovou stříkanou omítkou z 60. nebo 70. let 20. století. Vystouplý sokl byl betonový se stříkanou vrchní vrstvou. Tato tvrdá betonová struktura se kolem téměř celého obvodu kostela odlupovala od zdiva, omítka ploch byla rovněž značně degenerována nebo opadaná vlivem vzlínající vlhkosti a povětrnostních vlivů. Štukové profilované římsy včetně omítek věže byly poškozeny vlivem zatékání. Uvedené partie se v minulosti opravovaly neodborně bez původní profilace říms. Klempířské prvky na věži byly dožilé. V boční kapli a v části lodě ze severní strany se objevovaly pukliny statického charakteru. Na fasádě jižní boční kaple se objevil zazděný pískovcový vstupní portál.

Zpráva z Katalogu služeb vznikla v rámci mediální spolupráce s redakcí portálu PROPAMÁTKY. Reference, dokumenty, certifikáty a další informace naleznete na stránkách společnosti MC-BAUCHEMIE. O službách a výrobcích společnosti se dočtete také v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: SPO, spol. s r. o.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info