PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Liberecký kraj>>Zprávy z regionů>>Aktuální programy na obnovu památek v Libereckém kraji

Zpravodajství

Liberecký kraj

zpět

 

Aktuální programy na obnovu památek v Libereckém kraji

29. 3. 2021 Propamatky.info: Kraj podpořil například obnovu historického Beranova hostince v Trávníčku. Kraj podpořil například obnovu historického Beranova hostince v Trávníčku. | Foto: MartinVeselka – Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 4.0 LIBERECKÝ KRAJ | Programy Libereckého kraje se již tradičně soustředí na záchranu a obnovu památek, zachování regionálních tradic, péči o kulturní krajinu nebo rozvoj tradičních řemesel. Žádosti lze podávat během dubna, konkrétní termíny se u jednotlivých programů liší.

Program Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji podporuje zachování a obnovu movitých a nemovitých kulturních památek a restaurování děl výtvarných umění nebo uměleckořemeslných prací. Žádosti lze podávat od konce března do 19. dubna. Dotace může dosáhnout nejvýše 300 tisíc korun.

Podpora ochrany přírody a krajiny se soustředí na několik oblastí, například na zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně či údržbu a obnovu drobných památek v krajině. Objekty nesmí být zapsány v seznamu kulturních památek, jedná se o křížky, boží muka, výklenkové kapličky, skalní reliéfy, hraniční kameny, zvoničky, pomníčky a další drobnou architekturu. Žádosti mohou zájemci podávat od 1. do 30. dubna.

Program obnovy venkova se i v tomto roce věnuje mimo jiné venkovské zástavbě, komplexní úpravě veřejných prostranství, obnově a zřizování veřejné zeleně a údržbě a úpravám válečných hrobů, pomníků, památníků a dalších symbolů. Kraj bude přijímat žádosti do 16. dubna.

Poslední program s názvem Řemeslná a zážitková turistika se zaměřuje na turistické produkty v oblasti tradic a tradičních řemesel, regionálních produktů a zážitkových akcí. O finanční podporu lze žádat do 15. dubna.

Kraj pravidelně poskytuje také individuální dotace na obnovu památek. V loňském roce jejich výše dosáhla celkem 6 milionů korun. Tato krajská podpora doplňuje program na záchranu a obnovu památek v případě, že je nutné financovat rozsáhlejší rekonstrukce, kde je třeba vynaložit výrazně vyšší částky, než zmíněný program připouští. Krajské prostředky putovaly například na opravy bývalé sušárny chmele v Dubé, zámku ve Stvolínkách, kaple Božího hrobu v Liberci nebo Beranova hostince v Trávníčku.

Bližší informace o programech Libereckého kraje naleznete ve FINANCOVÁNÍ.

Autor: Dagmar Koželuhová

Zdroj: Liberecký kraj

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info