PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Liberecký kraj>>Tipy a inspirace>>Manželé Turkovi byli oceněni za restaurování zámecké kaple v Návarově

Zpravodajství

Liberecký kraj

zpět

 

Manželé Turkovi byli oceněni za restaurování zámecké kaple v Návarově

16. 11. 2018 Propamatky.info: Zámek v Návarově prošel kompletní rekonstrukcí. Zámek v Návarově prošel kompletní rekonstrukcí. | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena NÁVAROV (JABLONECKO) | Za restaurování zámecké kaple byla tento rok udělena Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. O obnovu místa se zasloužili manželé Radka a Petr Turkovi, kteří akci financovali z vlastních prostředků.

Restaurování kaple se provádělo v letech 2015–2017. Jeho cílem byla rehabilitace původní výzdoby – nástěnných maleb, menzy a svatostánku. Předcházela tomu stabilizace maleb fixáží a omítkové vrstvy injektážemi. Na jejich základě pak byla stanovena koncepce samotného zásahu. Navrácení vzhledu kaple do barokní podoby provedl restaurátor Tomáš Berger. Dále se obnovila kazatelna z 19. století, opravilo se zábradlí na kruchtě a vstupní dveře. Osazena byla nová vitrážová okna a položena cihlová podlaha.

Kaple zámku v Návarově je tvořena lodí s vítězným obloukem a odděleným prostorem presbytáře. V původním raně barokním řešení nebyla nijak barevně pojednána a neobsahovala žádné barevné dekorace. Prostor byl bílen vápnem. V době vrcholného baroka byla na povrchy půlkruhové apsidy, konchy a vítězného oblouku nanesena tenká vrstva hrubozrnné omítky, jež posloužila jako podklad pro malbu s motivem nanebevstoupení. Ústřední figurální motiv doplňuje iluzivní malba oltářní architektury a barevné ornamenty architektonických povrchů.

Zámek Návarov dostal svůj název od nedalekého hradu, který byl v roce 1644 pobořen a jeho zdivo posloužilo pro výstavbu nového panského sídla. To nechala v barokním slohu vystavět Marie Angela z Nanckelu, rozená Lamottová z Frintropu. Objekt byl několikrát opravován, poprvé v roce 1775 po bouři sedláků a po požáru v roce 1827. Další úpravou prošel v roce 1895. Poslední přestavba se uskutečnila roku 1925. Od 60. let minulého století sloužil jako rekreační středisko. Od 90. let zámek pustl až se dostal do takřka havarijního stavu. Manželé Turkovi provedli celkovou obnovu památky v letech 2013–2017.

Na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro nominovalo tuto obnovu liberecké pracoviště Národního památkového ústavu.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní památkový ústav

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info