PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Liberecký kraj>>Opravené památky>>ZAJÍMAVÁ REKONSTRUKCE | Znamenitá souhra při obnově zámku Svijany

Zpravodajství

Liberecký kraj

zpět

 

ZAJÍMAVÁ REKONSTRUKCE | Znamenitá souhra při obnově zámku Svijany

25. 9. 2017 Propamatky.info: První fáze obnovy zámku trvala 12 měsíců a letos v květnu byla dokončena druhá etapa. První fáze obnovy zámku trvala 12 měsíců a letos v květnu byla dokončena druhá etapa. | Foto: Kryštof Havlice | Licence: Všechna práva vyhrazena SVIJANY (LIBERECKO) | Loni v létě byla dokončena první etapa rekonstrukce zámku Svijany, která bezbariérově zpřístupnila zámecký objekt a expozice. Letos bylo rovněž otevřeno hotelové ubytování s restaurací. Polovina prostředků na financování projektu pocházela z takzvaných norských fondů.

Na hraně terasy nad řekou Jizerou poblíž Českého ráje nelze v krajině přehlédnout zámek Svijany. Hospodářský dvůr je v písemných pramenech prvně zmiňován v roce 1345 jako součást majetku cisterciáckého kláštera v Mnichově Hradišti. V 19. století patřil objekt šlechtickému rodu Rohanů. Po druhé světové válce jim byl majetek konfiskován a jeho novým majitelem se stal národní podnik Severočeské pivovary. V dubnu 2013 koupila zámecký areál společnost Pivovar Svijany s plánem kompletní obnovy kulturní památky.

Zámek představuje zděnou částečně podsklepenou stavbu o třech nadzemních podlažích o půdorysném tvaru písmene L. Nejstarší jižní zámecké křídlo s kaplí se otevírá do nádvoří arkádami a nejvýznamnější stavební úpravou se stala barokní kaple sv. Jana a Pavla z let 1765 až 1768. V západním průčelí jižního křídla figuruje nepřehlédnutelný vstupní otvor s portálem s litinovou deskou, na kterém je erb Rohanů datovaný do roku 1865 s rodovým heslem. V severním křídle západní části kaple je zachován pískovcový portál s erbem Vartemberků s letopočtem 1578.

Stěžejní kroky obnovy zámecké budovy spočívaly ve vysprávkách hambalkového krovu klasickým řemeslným postupem a výměně střešní krytiny. Progresivně pojatou stavební úpravu představuje přístavba soudobě pojaté skloocelové čtvercové výtahové šachty k západnímu průčelí. Výtah překonává tři nadzemní podlaží, v úrovni podkroví je zakončený pultovou stříškou a umožňuje bezbariérové využití památky.

Hlavní část zámeckého interiéru zaujímá archeologická expozice, na jejíž koncepci pod vedením Petra Brestovanského se kromě Severočeského muzea v Liberci významně podílela obecně prospěšná společnost ARCHA 13. Milé překvapení představuje autorský rukopis architekta Davida Vávry, který spolupracoval na vizuální stránce archeologické expozice. Z celé sbírky zaujme v zámecké zahradě nalezená neporušená pravěká bronzová jehlice nebo soubor z bronzového pokladu, takzvané svijanské labuťky.

O významu projektu obnovy zámku Svijany svědčí nejen osvícené rozhodnutí orgánů památkové péče zejména při akceptování přístavby výtahové šachty, ale především souhra všech zúčastněných stran, tedy majitele, projektanta, dodavatele, obce Svijany, Severočeského muzea v Liberci a Národního památkového ústavu.

Celý text doplněný o více fotografií nebo názory architekta Davida Vávry a ředitele územního pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci Miloše Krčmáře si můžete přečíst v letním čtvrtletníku PROPAMÁTKY 2017 ZDE.

Všem našim dárcům posíláme zdarma celý rok tištěný čtvrtletník PROPAMÁTKY jako poděkování. Více informací naleznete v sekci PODPOŘTE NÁS.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info