PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Liberecký kraj>>Opravené památky>>V Kittelově domě v Krásné vznikne muzeum a infocentrum

Zpravodajství

Liberecký kraj

zpět

 

V Kittelově domě v Krásné vznikne muzeum a infocentrum

4. 6. 2018 Propamatky.info: K dochovaným hodnotám kulturní památky náleží především její půdorysné zasazení v urbanistické struktuře sídla, dispoziční rozvržení a materiálová skladba všech konstrukcí. K dochovaným hodnotám kulturní památky náleží především její půdorysné zasazení v urbanistické struktuře sídla, dispoziční rozvržení a materiálová skladba všech konstrukcí. | Foto: Dominik Matus - Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 4.0 PĚNČÍN, KRÁSNÁ (JABLONECKO) | V současnosti se dokončuje celková obnova historického Kittelova domu, zvaného Burk. V příštím roce bude někdejší rodné sídlo slavného lékaře zpřístupněno veřejnosti jako infocentrum s využitím pro galerijní a muzejní účely.

Rodný dům lékaře Jana Josefa Antonína Eleazara Kittela začal chátrat ještě před rokem 1989, pozdějšími vlastníky nebyl udržován a obec ho odkoupila v roce 2004. Od té doby započaly náročné rekonstrukční práce za odborného dohledu památkových orgánů. Došlo k náhradě nepůvodní krytiny za novou břidlicovou. Poté byla celá konstrukce pod opravenou střechou podepřenou nosným lešením rozebrána. Její převážná část byla nahrazena, výměna proběhla také u stropních konstrukcí. Následně přišly na řadu hliněné vymazávky stěn a vnitřní omítky. Práce se dále soustředily na opravu kamenických prvků ve spodní zděné části a na východní straně domu vznikla replika původního roubeného přístavku. V současnosti mají být dokončovány zejména interiéry, podlahy, stropy nebo vodovodní přípojka.

Obnovu Kittelova domu vedle obce Pěnčín a místních iniciativ finančně podporují také Liberecký kraj a Ministerstvo kultury v Programu záchrany architektonického dědictví. Obec získala evropské dotace a navázala partnerství se saskou Žitavou. Společně s ní byla podána žádost v rámci rozvoje mezinárodní turistiky v Programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020. Cílem aktivity je nejen finanční podpora rekonstrukce domu, ale zejména rozvoj cestovního ruchu v oblasti se zaměřením na kulturní tradice regionu. „V patře budou výstavní expozice a místnost pro pořádání kulturních akcí. V podkroví bude depozitář technické místnosti,“ říká místostarosta Pěnčína Ivan Matějček.

Exponovaný dům čp. 10 s obdélným půdorysem má zděný suterén a dvě obytná roubená podlaží s mansardovou střechou. Vznikl ve 40. letech 18. století a je památkově chráněn. Barokní stavba se dochovala v intaktním stavu jen s drobnými dispozičními změnami. Kromě obytné funkce sloužila také například jako sanatorium pro pacienty a výrobna bylinných mastí. Ve sklepním prostoru byla nalezena malá vodní nádrž napájená a spojená s několika dalšími podzemními, pravděpodobně vodoléčebnými díly. Ta byla patrně součástí soustavy podzemních horských pramenišť. Zachovala se také patrová topeniště se zděnými kuchyněmi. Lékař Kittel financoval blízkou stavbu kostela sv. Josefa, školu a faru. V současné době funguje v jednom z přilehlých hospodářských objektů Kittelovo muzeum na Krásné – Pěnčíně s expozicí věnovanou převážně přírodnímu léčitelství a osobnosti místního lékaře.

Více informací naleznete na stránkách KITTELOVA MUZEA NA KRÁSNÉ – PĚNČÍNĚ nebo na stránkách obce PĚNČÍN.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info