PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Liberecký kraj>>Opravené památky>>ROZHOVOR | S Magdalenou Ralf Bursovou o restaurování výmalby kostela Navštívení Panny Marie v Lučanech

Zpravodajství

Liberecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Magdalenou Ralf Bursovou o restaurování výmalby kostela Navštívení Panny Marie v Lučanech

9. 11. 2018 Propamatky.info: Stav po ukončení malířských prací – jižní část hlavní lodi Stav po ukončení malířských prací – jižní část hlavní lodi | Foto: Magdalena Ralf Bursová | Licence: Všechna práva vyhrazena LUČANY NAD NISOU (LIBERECKO) | Během rekonstrukce kostela Navštívení Panny Marie v Lučanech nad Nisou se provádí také rozsáhlé restaurátorské práce. Ty zajišťuje se svým týmem Magdalena Ralf Bursová, která celý proces přibližuje v rozhovoru.

Jak dlouho již trvá restaurování výmalby kostela a kdo se na ní podílí?
Nástěnné interiérové malby v kostele byly znovuobjeveny v roce 2011 díky restaurátorskému průzkumu spodních soklových partií stěn a pak i veškerých architektonických prvků interiéru. V této klasicistní památce s neorománskými, neogotickými i neorenesančními prvky byla odkryta esteticky cenná skládaná šablonová výmalba. Ta svou živou barevností koresponduje s inventářem z dílny řezbářské rodiny Bušků. Na restaurování výzdoby se podílí tým restaurátorů se specializacemi na malířskou výmalbu a štukatérskou výzdobu ve spolupráci s dalšími odborníky. Práce provádí společnost ART ARCUS pod mým vedením.

Jak velká část je již hotova a co vás ještě čeká?
V současné době je obnovena výmalba v presbyteriu, transeptu a části přízemí hlavní lodi kostela. Na restaurátorské a rekonstrukční práce čeká tedy jen zbývající část výzdoby hlavní lodi včetně prostoru kruchty.

Můžete popsat ve stručnosti průběh restaurování a jeho specifika? Jaké nároky na vás tato zakázka klade?
Od roku 2011 je téměř každoročně zrekonstruována část výzdoby interiéru. Vzhledem k nedostatku financí bylo nutné postupovat po menších oddílech, oddělovat patro nad římsou a pod ní. Z tohoto důvodu pro nás bylo náročnější udržení jednoty barevnosti výmalby šablon, kdy i z časových důvodů by bylo vhodnější postupovat po větších celcích. Tím, že nebyl prostor přístupný v celém rozsahu, bylo složitější dohledávání stop a záznamů původního řešení a tedy následná rekonstrukce a skládání šablonové výmalby. Při průzkumu bylo nutné pečlivě vytipovat a dohledat místa, kde fragmenty výzdoby budou zachovány, a z poznatků vycházet, popřípadě zpětně doplňovat objevené detaily. Originální malba byla dochována v otiscích a z některých drobných dochovaných fragmentů bylo možné zrekonstruovat barevnost a přesný tvar téměř všech v minulosti použitých šablon. Postupně je dodávána interiéru kostela opět jeho barevnost.

Z jakých zdrojů je obnova financována? Kolik budou stát celkové práce?
To je otázka spíše na investora zakázky, jímž je Římskokatolická farnost v Jablonci nad Nisou. Financování je vícezdrojové ze státních dotačních programů, nadační sbírky, z rozpočtu města Lučany i farnosti. Částka se odvíjí od nálezové situace a rozsahu provedených prací. Doposud bylo proinvestováno od roku 2011 přes 2 miliony korun českých. Celková částka za restaurování bude závislá na rozsahu a počtu budoucích etap.

Jaký máte z výsledné práce dojem?
Výmalba interiéru kostela v Lučanech vyniká svou originalitou a členitostí. Lučanský kostel je často navštěvovaným místem nejen při mších a církevních obřadech, ale především při častých koncertech vážné hudby. Věřím, že i estetika interiéru ovlivňuje výsledný dojem z kulturního zážitku, a proto přeji kostelu a jeho blízkým lidem co nejrychlejší dokončení obnovy.

O kostele Navštívení Panny Marie v Lučanech nad Nisou jsme již publikovali rozhovor s ředitelem libereckého pracoviště Národního památkového ústavu Milošem Krčmářem. Přečíst si ho můžete ZDE.

Autor: Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info