PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Královéhradecký kraj>>Opravené památky>>ROZHOVOR | S Ladislavem Rytířem o archeologických nálezech

Zpravodajství

Královéhradecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Ladislavem Rytířem o archeologických nálezech

29. 12. 2020 Propamatky.info: Zámecký kopec představuje nepřehlédnutelnou dominantu města a okolí. Zámecký kopec představuje nepřehlédnutelnou dominantu města a okolí. | Foto: Centrum terénní archeologie FF UHK | Licence: Všechna práva vyhrazena NÁCHOD | V rámci celkové obnovy zámeckého kopce jsou prováděny rozsáhlé archeologické práce, při nichž byla objevena část opevnění. Nejen na detaily výkopových prací jsme se zeptali vedoucího Centra terénní archeologie z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Můžete ve stručnosti přiblížit místo a samotný nález?
Archeologický výzkum v rámci projektu Státní zámek Náchod – vzorová obnova zámeckého kopce se soustředí na plochy bezprostředně zasažené stavebními a parkovými úpravami okolí zámku. Tento prostor v minulosti sloužil jako lesopark s ovocnářskými a pasteveckými plochami. V průběhu 20. století došlo k úpadku těchto jeho krajinotvorných a rekreačních funkcí a celý prostor zarostl do dnešní podoby. Cílem archeologického výzkumu je zachytit historické objekty a situace, které se od založení pohraničního hradu ve 13. století v jeho širším areálu zachovaly. Jedná se především o fortifikační prvky na severozápadní straně areálu a dále o prostor pod jižními terasami, kde se možná zachovaly relikty městské hradby a kde jsou doloženy vrstvy obsahující značné množství archeologického materiálu v podobě odpadu z hradního a zámeckého areálu. Doposud se podařilo zachytit celý zachovalý půdorys předsunuté bašty v místě takzvaných vysokých šancí datované ikonografickými prameny nejpozději do druhé poloviny 16. století. Dále jsme odkryli část dosud neznámé, snad hradební zdi před dnešní jižní vstupní bránou.

Jaký byl dosavadní stupeň poznání této lokality?
Vývoj hradního, posléze zámeckého areálu je relativně dobře zpracován mimo jiné ve dvou stavebněhistorických průzkumech z let 1992 a 1996. Archivní prameny ale nejsou v úplnosti vyhodnoceny. Informace, které poskytne prováděný archeologický výzkum, tak mohou známé skutečnosti zásadním způsobem doplnit a přispět k lepšímu poznání fungování hradního a zámeckého areálu.

Jaké archeologické kroky budou následovat?
V průběhu celé stavby budeme bedlivě sledovat všechny terénní úpravy a v místech, kde je předpoklad ohrožení archeologických a historických situací, bude výzkum těmto stavebním úpravám předcházet. Prováděn je též detektorový průzkum, se kterým jsou nicméně spojené jisté obtíže, neboť zkoumaná plocha je dodnes využívanou odpočinkovou zónou, což s sebou přináší extrémní kontaminaci zcela recentními předměty.

Mohl byste přiblížit další zajímavé pracovní výzvy, které vás čekají?
Nepochybně jednou z logisticky nejnáročnějších fází výzkumu budou práce pod jižními terasami zámku. Zde se budeme nacházet na velmi příkrém svahu, kde navíc očekáváme značné množství archeologického materiálu nakumulovaného ve svahových vrstvách. Přestože se bude jednat hlavně o odpad, který byl do tohoto prostoru vyhazován v průběhu několika staletí, právě takový soubor artefaktů nám dovoluje nahlédnout do běžného života obyvatel hradu a zámku a identifikovat i významné dějinné události, které s náchodským zámkem souvisí. Možná se nám tak podaří zachytit třeba militaria spjatá s událostmi třicetileté či prusko-rakouské války.

Informace o památce naleznete v PAMÁTKOVÉM KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info