PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Kraj Vysočina>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Davidem Drahošem o záchraně historické kovárny

Zpravodajství

kraj Vysočina

zpět

 

ROZHOVOR | S Davidem Drahošem o záchraně historické kovárny

17. 12. 2021 Propamatky.info: Pohled na obnovovanou kovárnu Pohled na obnovovanou kovárnu | Foto: Obec Věžnice | Licence: Všechna práva vyhrazena VĚŽNICE (HAVLÍČKOBRODSKO) | Památkově chráněný objekt s charakteristickou zvoničkou v podobě sanktusníku na vrcholu střechy se léta nacházel ve špatném technickém stavu. Nejen na postup a náročnost záchranných prací jsme se zeptali starosty obce.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii památky?
Stavba vznikla po roce 1850 jako obecní sýpka. V roce 1879 byl objekt upraven na jednu školní třídu a byt učitele. Kvůli tomu byl zvýšen, dispozičně upraven, opatřen dnešními stropy s krovem a do značné míry i nynějšími okny. Střechu v té době ozdobila šestiboká zvonička. Při úpravě na obytný dům v roce 1890 došlo k rozdělení bývalé školní třídy na dvě místnosti. V roce 1894 byla do velké severní místnosti vestavěna kovářská výheň a budova se stala kovárnou.

Jak získala obec historickou stavbu?
Do svého majetku ji ve zchátralém stavu získala v roce 2017 od stávající majitelky za symbolickou jednu korunu. Budova byla určena k demolici, ke které existovalo povolení a zároveň na ni obec obdržela dotaci. Po intervencích odborníků památkové péče a několika dalších lidí se nakonec zastupitelstvo v roce 2020 rozhodlo od demolice ustoupit a dalo souhlas s návrhem na prohlášení za kulturní památku.

Co vše se dosud podařilo obnovit a jaké práce vás čekají?
S postupnou obnovou se začalo až v letošním roce. Nejprve jsme odstranili náletové dřeviny z bezprostředního okolí objektu. Během podzimu probíhala oprava střešní konstrukce a zvoničky. V příštím roce plánujeme odvodnění obvodových zdí a opravy oken a dveří. V dalším roce nás čekají práce v interiéru, podlahy, omítky nebo elektroinstalace.

Jaké jsou možnosti financování rekonstrukce a jaké bude využití stavby?
V letošním roce čerpáme dotaci Ministerstva kultury z Havarijního programu. V dalších letech budeme žádat už spíše přes kraj. Obnovu dofinancováváme z vlastních zdrojů. Byl zřízen transparentní účet na obnovu bývalé kovárny. Ze začátku nám jedna dárkyně významně pomohla většími částkami při rozjezdu obnovy.

Ohledně budoucího využití plánujeme obnovení zvonění v opravené zvoničce. Zvon byl sejmut z bezpečnostních důvodů po koupi nemovitosti obcí. Nyní je uložen na obecním úřadě. Až to bude možné, bude navrácen zpět na místo a opět bude plnit svoji funkci v dolní části naší obce. Kovářská dílna – rádi bychom ji vybavili a udělali z ní expozici. Ve hře je i možnost konání kovářských dní v budoucnosti s reálným využitím naší výhně. Obytná část – tvoří ji prakticky jen chodba a dvě malé místnosti. Zde zvažujeme umístění expozice o naší obci.

Můžete našim čtenářům doporučit kvalitní řemeslníky nebo jiné profese podílející se na obnově?
My jsme se spojili se společností život památkám, o. p. s., konkrétně s Lukášem Kružíkem a zatím jsme velmi spokojeni.

Více informací naleznete na stránkách OBCE VĚŽNICE. Detaily o zhotoviteli také v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info