PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Kraj Vysočina>>Tipy a inspirace>>Novorománská synagoga v Pacově je kulturní památkou

Zpravodajství

kraj Vysočina

zpět

 

Novorománská synagoga v Pacově je kulturní památkou

21. 2. 2020 Propamatky.info: Novorománská maloměstská synagoga byla letos prohlášena za kulturní památku. Novorománská maloměstská synagoga byla letos prohlášena za kulturní památku. | Foto: Jitka Erbenová – Wikimedia Commons | Licence: CC BY-SA 3.0 PACOV | Novorománská maloměstská synagoga byla letos prohlášena za kulturní památku. Jedná se o hodnotný příklad představující typickou poemancipační svatyni kvalitního architektonického řešení. Spolu se hřbitovem je jediným dokladem dějin tamní židovské komunity.

Současná synagoga je patrová stavba obdélného půdorysu se zkosenými nárožími, sedlovou střechou a dvojicí štítů na západním a východním průčelí. Byla postavena v roce 1864 v duchu klasicismu místním stavitelem a tesařským mistrem Tomášem Polívkou. V témže roce ale vyhořela a zůstaly pouze obvodové zdi. Roku 1865 byla dostavěna v novorománském stylu. Uvnitř bylo k dispozici 100 sedadel pro muže a na galerii dalších 60 míst pro ženy.

V písemných pramenech lze najít počátky židovského osídlení v Pacově již ve 2. polovině 16. století. Náboženská obec se začala formovat ve druhé polovině století následujícího a od 18. století již patřil Pacov mezi malá židovská města. Židé bydleli ve vyhrazených domech, které tvořily několik kompaktních shluků v jižní části zástavby. Největšího rozsahu dosáhla obec v 19. století. Bohoslužby se zde konaly až do podzimu 1941, kdy byly všechny synagogy v Protektorátu Čechy a Morava uzavřeny. Po válce již nebyl židovský náboženský život ve městě obnoven.

V poválečných letech se synagoga stala majetkem židovské obce v Táboře, která ji roku 1952 prodala Středočeským lihovarům a drožďárnám v Kolíně. Od roku 1956 sloužila jako výrobní hala a sklad místního zemědělského družstva. Ke skladování byla využívána až do roku 1989. Ve druhé polovině 20. století byla znehodnocena necitlivými stavebními zásahy. Od konce roku 2018 je jejím majitelem nově vzniklý spolek Tikkun Pacov, z.s., který chce stavbě navrátit její původní podobu. Při archeologickém průzkumu půdy byly nalezeny modlitební texty s hebrejským písmem, zlomky chrámových ozdob, modlitební plášť a obaly na svíčky. Během letošní turistické sezóny bude v Pacově vystavena putovní pamětní plastika Wernera Mallého – Restlicht / Zbytek světla, která připomíná osudy Židů za druhé světové války s pomocí světla a stínu.

Podrobnosti o stavbě naleznete v PAMÁTKOVÉM KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU a na internetových stránkách spolku TIKKUN PACOV, z.s.

Autor: Milan Daněk

Zdroj: Národní památkový ústav

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info