PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Kraj Vysočina>>Tipy a inspirace>>Kaple Panny Marie v Simtanech je kulturní památkou

Zpravodajství

kraj Vysočina

zpět

 

Kaple Panny Marie v Simtanech je kulturní památkou

25. 5. 2018 Propamatky.info: Pod současnou bíle natřenou omítkovou vrstvou byla během udržovacích prací objevena a sondážním průzkumem prokázána bohatá barokní fresková výzdoba. Pod současnou bíle natřenou omítkovou vrstvou byla během udržovacích prací objevena a sondážním průzkumem prokázána bohatá barokní fresková výzdoba. | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena SIMTANY (HAVLÍČKOBRODSKO) | Místní barokní kaple s cennou freskovou výmalbou byla zapsána na Ústřední seznam kulturních památek. V současnosti je v plánu zejména restaurátorská obnova původní poškozené barokní výzdoby.

Návrh na získání statutu kulturní památky inicioval v loňském roce Národní památkový ústav v Telči s obcí Pohled, která je vlastníkem kaple. Rozsáhlejší rekonstrukce exteriéru drobné sakrální stavby proběhla před pěti lety. Tehdy byly provedeny nové omítky, střecha a odvlhčení pomocí drenáže. Dále došlo k elektrifikaci zvonění a přeskládání podlahové vrstvy.

Restaurátorský zásah zahrnuje odstranění druhotných omítek převážně vápenných nátěrů a celoplošné odkrytí původní barokní vrstvy. Omítky budou zpevněny chemickou cestou a vápennou maltou. Po provedení retuše dojde k rekonstrukci dekorativní malby a barevnému sjednocení. Navrhované práce jsou schváleny příslušnými orgány památkové péče.

Drobná barokní stavba z poloviny 18. století je citlivě zasazená v rámci mírně svažitého prostoru na kraji obce. Celoplošná výmalba interiéru byla objevena v první, nejstarší vrstvě na vápenné omítce. Předpokládá se, že malba je z převážné části dekorativní, obsahuje ale také postavy. Původní vrstva byla v minulosti překryta jednobarevným nátěrem. „V rámci celého Kraje Vysočina se jedná o výjimečnou freskovou výzdobu, která je projevem mimořádné uměleckořemeslné zručnosti v prostředí malé vesnice,“ říká ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavel Macků. Svou technickou úrovní malba převyšuje také nedaleké poutní místo kaple sv. Anny v Pohledu. Celkové odhalení malby a následné restaurování bude provedeno v letošním roce.

Detailní informace naleznete v rámci PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info