PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Kraj Vysočina>>Tipy a inspirace>>Havlíčkův Brod během 10 let zrevitalizoval historické jádro města

Zpravodajství

kraj Vysočina

zpět

 

Havlíčkův Brod během 10 let zrevitalizoval historické jádro města

24. 10. 2020 Propamatky.info: Město Havlíčkův Brod zrevitalizovalo také Havlíčkovo náměstí. Město Havlíčkův Brod zrevitalizovalo také Havlíčkovo náměstí. | Foto: Město Havlíčkův Brod | Licence: Všechna práva vyhrazena HAVLÍČKŮV BROD | Před 10 lety město zrekonstruovalo Havlíčkovo náměstí, později historickou budovu radnice a v loňském roce i Smetanovo náměstí. Letos přišla na řadu přestavba části Dolní a Žižkovy ulice, frekventovaných dopravních tepen uvnitř městské památkové zóny.

Na centrálním Havlíčkově náměstí se před jeho kompletním předlážděním velkoformátovou žulovou dlažbou provedly rekonstrukce všech původních inženýrských sítí. Současně byl navržen originální mobiliář včetně mobilní dřevěné tribuny pro konání kulturních a společenských akcí. Nově byly vysazeny vzrostlé lípy a hlohy, jež nahradily nekoncepční původní výsadbu. V následujících letech se dále pokračovalo dalšími rekonstrukcemi navazujících ulic, včetně vloni provedené přestavby druhého centrálního Smetanova náměstí.

V roce 2016 město dokončilo i celkovou obnovu historické budovy radnice, rehabilitovaly se interiéry a vnitřní dvůr. Restaurovala se rovněž cenná renesanční štuková výzdoba hlavního sálu v patře a nástěnné malby. Vyměnila se podlaha, sál získal nové osvětlení i ventilaci. Prostor, do kterého se vejde i několik stovek lidí, pak byl doplněn moderním nábytkem. Vnitřní dvůr byl obohacen o kašnu i novou zeleň. Opravená Stará radnice se tak stala ukázkou vkusně provedené památkové obnovy, kam citlivě vstoupila i soudobá invence.

Letos v říjnu bude ukončena poslední etapa rozsáhlé revitalizace centra Havlíčkova Brodu. Ta je prezentována přestavbou částí ulic Dolní a Žižkova. Obě ulice plní již od středověku funkci velmi frekventovaných dopravních a obchodních tras procházejících centrem města. Celá tato investice byla realizována v duchu principů památkového urbanismu v návaznosti na již dokončené úpravy jádra města. Byly rozšířeny chodníky, nově opatřeny kamennou dlažbou, vysazeny stromy a umístěny lavičky. Došlo i ke zklidnění místní dopravy zajištěné jednosměrným průjezdem vozidel.

Zpráva byla připravena v rámci mediální spolupráce s městem HAVLÍČKŮV BROD. Bližší informace naleznete na jeho internetových stránkách.
 

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Město Havlíčkův Brod

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info