PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Kraj Vysočina>>Tipy a inspirace>>Dny lidové architektury Kraje Vysočina

Zpravodajství

kraj Vysočina

zpět

 

Dny lidové architektury Kraje Vysočina

9. 7. 2022 Propamatky.info: Střediskem Dnů lidové architektury bude Centrum tradiční lidové kultury Muzea Vysočiny Třebíč. Střediskem Dnů lidové architektury bude Centrum tradiční lidové kultury Muzea Vysočiny Třebíč. | Foto: Jiří Sedláček | Licence: CC-BY-SA 3.0 KRAJ VYSOČINA | Do jubilejního 10. ročníku Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska se ve dnech 16.–17. července zapojuje také Kraj Vysočina. Program dvoudenní akce bude zahájen 16. července v Centru tradiční lidové kultury Muzea Vysočiny Třebíč – Nových Dvorech.

Záměrem a smyslem Dnů lidové architektury je představit široké veřejnosti mnohotvárnou, jedinečnou a často neprávem opomíjenou historickou architekturu našeho venkova. Památky lidového stavitelství jsou pozoruhodným dokladem řemeslného umu i estetického cítění našich předků. Současně představují charakteristický prvek, jež utváří a upevňuje lokální identitu a umožňuje se identifikovat s krajinou domova. Cílem pořadatelů je, aby se Dny lidové architektury staly podnětem k hlubšímu poznání a pochopení hodnot a významu lidového stavitelství a zároveň impulsem k odpovědnosti za jeho uchování.

Hlavním střediskem letošních Dnů lidové architektury bude Centrum tradiční lidové kultury Muzea Vysočiny Třebíč, umístěné v nedávno rekonstruovaném statku v Třebíči – Nových Dvorech. Během celého dne se můžete těšit na ukázky tradičních řemesel, prodej regionálních výrobků či vystoupení folklorního souboru. Účastníci budou moci také navštívit tematickou přednášku a komentovanou prohlídku výstavy Lidová architektura Kraje Vysočina, instalovanou v areálu centra. Vstup do areálu bude zdarma.

Do nedaleké židovské čtvrti se můžete vydat na kulturněhistorickou slavnost Oživené židovské město, během níž se do uliček ghetta na čas vrátí původní život s atmosférou první republiky. Připravena bude rovněž zdarma exkurze Putování za lidovými stavbami Podhorácka, během níž se seznámíte s vybranými doklady vesnického stavitelství v jižní části Třebíčska. Tříhodinovou exkurzi s odborným výkladem můžete absolvovat zdarma speciálním autobusem, vypraveným od centra ve 13 hodin po skončení oficiálního zahájení.

K dispozici bude pro vás skládačka – tematicky zaměřený průvodce, který přiblíží trasu Putování, ale také některé další význačné a často unikátní památky lidové architektury, jež zpravidla unikají zrakům běžného turisty. Skládačky budou volně k dispozici při slavnostním zahájení v Třebíči a dále též v infocentrech, v muzeích i na dalších obvyklých místech.

Přehled míst, kam se můžete vypravit s komentovanou exkurzí, najdete v příloze. Bližší informace naleznete na stránkách LIDOVÉ STAVBY. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Pavel Bureš, Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info