PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Karlovarský kraj>>Zprávy z regionů>>Obnova fasády karlovarského hrázděného domu Zlatý jelen

Zpravodajství

Karlovarský kraj

zpět

 

Obnova fasády karlovarského hrázděného domu Zlatý jelen

6. 5. 2021 Propamatky.info: Hrázděný dům byl postaven kolem roku 1737. Hrázděný dům byl postaven kolem roku 1737. | Foto: KEIMFARBEN, s. r. o. | Licence: Všechna práva vyhrazena KARLOVY VARY | Loni byla dokončena kompletní obnova fasádního pláště cenného historického domu, který představuje jednu z posledních hrázděných staveb ve městě. Při náročných opravách byly pro povrchové úpravy použity výrobky společnosti KEIMFARBEN.

Fasády objektu nacházejícího se v historickém městském centru spočívají v kvalitním architektonickém a materiálovém ztvárnění. Ve svém původním detailu, barevnosti a řemeslném provedení mají pro působení stavby a uchování jejího neporušeného průčelí zásadní význam. Omítkové vrstvy s autentickou barevností spoluvytváří architektonický výraz a charakter, kromě toho nesou nemalou dokumentární vypovídací hodnotu. Během obnovy byly v součinnosti s pracovníky památkové péče respektovány všechny autentické povrchové struktury a barevnosti.

Předmětem několikaletých oprav se nejprve stala obnova původní sedlové střechy a rekonstrukce hrázděného štítu orientovaného k řece Teplé. Dále bylo odkryto a ošetřeno původní hrázdění pod střechou. Štít s hrázděním celého domu byl proveden tradiční technologií směsí písku, jílu, koňského trusu a slámové řezanky na dřevěné štípy.

V letech 2019–2020 došlo k tmelení a sanaci prasklin, hlubších defektů a všech spojů hrázdění. Zde byly použity materiály společnosti KEIMFARBEN. Jednalo se o dvousložkovou pastu KEIM Lignosil-HRP. Všechny dřevěné prvky byly následně opatřeny krycí silikátovou barvou na dřevo KEIM Lignosil-Color v odstínu 9003. Po osazení oken proběhla rekonstrukce vápenných omítek na severozápadní straně domu a následně byl aplikován finální nátěr vápennou barvou KEIM Romanit v odstínu 9117.

Třípodlažní hrázděný dům zasazený do svahu byl postaven kolem roku 1737. Ačkoli se nejedná o kulturní památku, leží na území městské památkové zóny. Fasáda má charakteristickou plastickou výzdobu, kterou určují profilované římsy a šambrány. V části do ulice Luční vrch je pod omítkou dochováno hrázdění.

Zpráva z Katalogu služeb vznikla v rámci mediální spolupráce s redakcí portálu PROPAMÁTKY. Reference, dokumenty, certifikáty a další informace naleznete na stránkách společnosti KEIMFARBEN, která je odborným partnerem portálu PROPAMÁTKY, nebo v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: KEIMFARBEN, s. r. o.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info