PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Karlovarský kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Miroslavem Peroutem o obnově areálu městských lázní Kyselka

Zpravodajství

Karlovarský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Miroslavem Peroutem o obnově areálu městských lázní Kyselka

6. 7. 2021 Propamatky.info: Vizualizace lázní po obnově Vizualizace lázní po obnově | Foto: Lázně Kyselka, o. p. s. | Licence: Všechna práva vyhrazena KYSELKA (KARLOVARSKO) | Památkově chráněný lázeňský areál zachraňuje a obnovuje obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka od roku 2013. Na úskalí časově a finančně náročného procesu i budoucí plány jsme se zeptali ředitele obecně prospěšné společnosti.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii lázní?
Počátky lázeňství v Kyselce spadají do roku 1829, plný rozvoj nastal za Heinricha Mattoniho v letech 1873–1910. Vznikly nové lázeňské budovy, kolonáda, lesní promenády nebo pravidelné železniční spojení. Léčilo se tu až 700 pacientů ročně. Lázeňský turismus i noblesu tamní společnosti ale zpřetrhala první světová válka. Po roce 1948 areál ještě sloužil svému účelu, pak se stal dětskou lázeňskou léčebnou. V 90. letech majetek měnil různé majitele s pochybnými záměry. Nakonec lázeňská funkce Kyselky v důsledku nezdařené privatizace zanikla. Památkový areál bývalých městských lázní zahrnuje následující objekty: vila Mattoni čp. 76, Lázeňská restaurace čp. 75, Ottův pavilón čp. 74, Jindřichův dvůr čp. 73, Švýcarský dvůr čp. 37, vila Vilemína čp. 47, Mattoni expedice čp. 52, Správa lázní čp. 36 a vila Aligria čp. 28.

Co vše se povedlo obnovit?
Podařilo se konzervovat části budov, v současnosti probíhá zastřešení Ottova pavilonu, obnova vil Mattoni a Vilemínky nebo obnova Jindřichova dvora. Chystá se celková rekonstrukce restaurace a budovy Mattoni expedice. Společnost na ostatních domech bojuje proti jejich zhroucení. Pak budou následovat další kroky stavební obnovy. V současnosti je většina objektů zchátralých, prochází udržovacími pracemi, lépe řečeno takzvanou první pomocí. Součástí je rovněž obnova lázeňských parků a zahrad. Plánuje se rehabilitace nábřeží a také vybudování inženýrských sítí území.

Jaké práce nyní realizujete?
V restaurátorských ateliérech a řemeslných dílnách pracují odborníci na dílčích úkonech týkajících se vil Mattoni a Vilemínka, Ottova pavilónu a Jindřichova dvora. Zároveň dokončujeme Projekt architektonického územního generelu areálu. Proces záchrany areálu bývalých lázní v Kyselce probíhá kontinuálně celý rok. V domech v Kyselce i přes zimní období myslíme na úklid spojený s údržbou. Připravujeme nezbytnou dokumentaci uměleckořemeslných prvků a Operativní projektovou dokumentaci (OPD).

Jak se daří čerpat finanční příspěvky Ministerstva kultury nebo z jiných zdrojů?
Naši činnost podporují finančními příspěvky společnost Mattoni 1873, a. s., a Ministerstvo kultury ČR. Obě instituce nám přispívají dlouhodobě. Finanční podpora je závislá na několika ekonomických ukazatelích. Prostředky na záchranu a obnovu areálu lázní jsou získávány
prostřednictvím dotací z programů Ministerstva kultury ČR, z rozpočtu Karlovarského kraje a od soukromých dárců. Obnova Kyselky se bez veřejné podpory a investic neobejde, protože náklady na opravu kulturních památek ve vlastnictví společnosti Lázně Kyselka, o. p. s., jsou
násobně větší než developerská stavba na zelené louce.

Jaké jsou předpoklady dokončení u jednotlivých staveb?
Samotné opravy zchátralých historických objektů jsou jen jednou z částí úsilí, jakkoli jsou extrémně finančně náročné. Stejně tak důležité je přetvořit soubor zachráněných budov v živý organismus a vytvořit dlouhodobou vizi, která jedinečnému místu vrátí atraktivitu a důstojnost. Nezbytné je také nabídnout model, který po dokončení a otevření vydělá na svůj provoz i údržbu a přinese místu udržitelný rozvoj. Areál lázní Kyselka by měl nabídnout služby pro projíždějící vodáky, cyklisty a jednodenní výletníky, stejně jako cílit na víkendové pobyty pro dva a soustředit se na týdenní rodinné dovolené. Doplňkově by měl nabízet prostory a ubytování pro firemní školení, svatby a podobně. Pro tak pestrou škálu návštěvníků je žádoucí připravit širokou paletu služeb, která bude spojovat minerální prameny, unikátní historii, architekturu a přírodu.

Více informací naleznete na stránkách obecně prospěšné společnosti LÁZNĚ KYSELKA.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info