PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihomoravský kraj>>Tipy a inspirace>>SEMINÁŘ | Hlína a hliněné stavitelství jako tradiční fenomén venkova

Zpravodajství

Jihomoravský kraj

zpět

 

SEMINÁŘ | Hlína a hliněné stavitelství jako tradiční fenomén venkova

26. 8. 2022 Propamatky.info: V Hrubé Vrbce se zachoval soubor památkově chráněných stodol. V Hrubé Vrbce se zachoval soubor památkově chráněných stodol. | Foto: Palickap – Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 4.0 HRUBÁ VRBKA | Národní památkový ústav zve na 29. ročník celostátního semináře, který se bude zabývat problematikou lidového stavitelství. Uskuteční se ve dnech 14.–16. září v Hrubé Vrbce na Hodonínsku. Předpokládaná účast je 120 odborníků z celého Česka i Slovenska.

Třídenní program semináře bude zahrnovat dva jednací bloky – ve středu a v pátek. Ve čtvrtek je naplánovaná celodenní tematicky zaměřená exkurze, do které budou zapojeni vlastníci navštívených objektů a také obecní samospráva. Dále jsou připraveny diskuzní večery, které nabídnou prostor ke vzájemným konzultacím, výměně informací i zkušeností z praxe. V den příjezdu se mohou účastníci těšit na prohlídku obce Hrubá Vrbka.

Hlína jako běžný stavební materiál venkova je pro jižní Moravu charakteristická. Geografické a geologické podmínky i zprostředkované dávné tradice daly vznik a rozvoj vyspělé hliněné architektuře, která se zde rozvinula do pozoruhodné typologické, konstrukční i výtvarné pestrosti či bohatosti. V současnosti nejen mnozí architekti, ale také investoři začínají postupně stále více doceňovat výborné technické a užitné vlastnosti hliněných staveb, a to i v souvislosti se stoupajícími požadavky na ekologické a udržitelné stavebnictví. Seminář by měl účastníky seznámit s novými poznatky z výzkumu a dokumentace hliněných staveb, rozšířit znalosti o způsobech a metodách jejich záchrany, obnovy či využití.

Každoročně připravuje Národní památkový ústav ve spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi celostátní odborný seminář zaměřený na problematiku poznání, ochrany a obnovy lidového stavitelství či vesnických sídel. Snahou pořadatelů je zprostředkovat nové poznatky i praktické zkušenosti v širokém mezioborovém spektru a vytvořit tak platformu pro vzájemně přínosnou komunikaci a sjednocení názorů na aktuální problémy. Kromě hlavních pořadatelů semináře, jimiž jsou Národní památkový ústav, generální ředitelství Praha a územní odborné pracoviště v Brně, se partnersky na jeho zajištění finančně podílí Jihomoravský kraj a obec Hrubá Vrbka, která pro jeho uskutečnění poskytuje veškeré potřebné zázemí.

Více informací a přihlášku na seminář naleznete v pozvánce. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Kristýna Julinová

Zdroj: Národní památkový ústav, generální ředitelství Praha a územní odborné pracoviště v Brně

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info