PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihomoravský kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Markem Ševečkem o záchraně hradní zříceniny Děvičky

Zpravodajství

Jihomoravský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Markem Ševečkem o záchraně hradní zříceniny Děvičky

22. 4. 2021 Propamatky.info: Pohled na zříceninu z ptačí perspektivy Pohled na zříceninu z ptačí perspektivy | Foto: Památky Pálavy, z. s. | Licence: Všechna práva vyhrazena PAVLOV (BŘECLAVSKO) | Cenná hradní zřícenina se zejména kvůli nárůstu cestovního ruchu v oblasti nachází v nevyhovujícím technickém stavu. Díky spolku Památky Pálavy vznikl projekt sanace zříceniny, na jehož podrobnosti jsme se zeptali prezidenta sdružení.

Můžete přiblížit historii památky a aktivity spolku Památky Pálavy?
První zmínky o Děvičkách jsou datovány do roku 1222. Hrad byl původně dřevěný, ve 14. století vznikl kamenný. V roce 1334 jej daroval král Jan Lucemburský lénem Hartneidovi z Lichtenštejna. Ve 30. letech 16. století, kdy Turci začali ohrožovat blízkou Vídeň, vznikla předsunutá věž. V roce 1575 získali již značně zchátralý hrad Ditrichštejnové a jeho úplnou zkázu způsobili Švédové v roce 1645. Náš spolek nyní usiluje o sanaci stávajícího stavu zříceniny a usměrnění návštěvnického provozu s ohledem na ochranu přírody, památky samotné, ale i návštěvníků.

Co vše se dosud podařilo obnovit?
Aktivity spolku se v první fázi soustředily na přípravu projektu, probíhala četná jednání za účasti zástupců orgánů památkové péče, kraje, ochránců přírody (AOPK ČR, SCHKO Pálava a ČSO). Výsledkem těchto debat bylo nalezení konsenzu mezi všemi zainteresovanými subjekty. Byl zhotoven projekt Sanace zříceniny hradu Děvičky a získán souhlas s provedením ohlášeného záměru. Rozpočet projektu je 10 milionů korun. Jakmile budeme mít dostatečné finanční krytí, zahájíme obnovu.

Jaké práce vás čekají a jak bude zřícenina zpřístupněna?
Nyní se dokončuje likvidace náletové vegetace. Z důvodu ochrany návštěvníků a památky zhotovíme zábradlí. V rámci pravidelných brigád zajistíme sběr kamenů, které se nachází až několik stovek metrů pod hradem, upravíme terén kvůli optimalizaci odvodu srážkových vod, vytvoříme navigační systém a mobiliář pro odpočinek turistů. Za účasti odborné stavební firmy budou vyzděny kaverny a odstraněny statické poruchy, letos půjde o sanaci cimbuří na západě paláce a o statické zajištění rozštěpu ve východní stěně paláce.

Daří se na obnovu čerpat finanční příspěvky Ministerstva kultury?
Na konci ledna jsme podali žádost o dotaci z Havarijního programu Ministerstva kultury. Očekáváme nějakou podporu, ale již nyní je jasné, že počet žádostí zde několikanásobně překročí disponibilní alokaci. Projekt sanace chceme dále rozpracovat a doplnit o přesnější specifikace tak, aby byly jasné detaily. Během tohoto roku podáme žádost do Programu záchrany architektonického dědictví. Nemůžeme se však spolehnout výhradně na zdroje ministerstva, proto budeme usilovat o získání finančních prostředků z jiných dotačních titulů, od firem i návštěvníků. Zažádali jsme také o finanční pomoc Jihomoravský kraj a obec Pavlov.

Můžete našim čtenářům doporučit kvalitní řemeslníky nebo jiné profese podílející se na obnově?
Velmi dobré zkušenosti mám se společností PEEM, spol. s r. o., která nám zhotovila projekt Sanace zříceniny hradu Děvičky. S touto projekčně-statickou společností se profesně setkávám od roku 1994 v oblasti obnovy památek, na kterých jsem se podílel, například u statického zajištění hradu Cimburka. V oblasti samotné realizace stavebních prací musím doporučit společnost Zamazal ml. & spol., s.r.o. S touto společností spolupracuji při obnově památek již od roku 1997. Její předností je schopnost sanovat i staticky složité situace s ohledem na požadavky památkové péče.

Detaily o areálu naleznete v PAMÁTKOVÉM KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info