PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihomoravský kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Danielem Lyčkou o obnově Katzelsdorfského zámečku

Zpravodajství

Jihomoravský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Danielem Lyčkou o obnově Katzelsdorfského zámečku

19. 7. 2022 Propamatky.info: Stav základů zámečku v dubnu 2022 Stav základů zámečku v dubnu 2022 | Foto: Daniel Lyčka | Licence: Všechna práva vyhrazena VALTICE (BŘECLAVSKO) | Již několik let usiluje Spolek pro obnovu Katzelsdorfského zámečku o obnovu zaniklé a mnoho let opomíjené kulturní památky, která je součástí Lednicko-valtického areálu, památky UNESCO. Na detaily jsme se zeptali profesí historika a předsedy spolku.

Mohl byste stručně shrnout historii památky?
Katzelsdorfský zámeček u Valtic byl vystavěn pro Jana I. Josefa knížete z Lichtenštejna podle plánů architekta Josepha Kornhäusela. Práce započaly v roce 1817 a byly dokončeny o dva roky později za dalšího architekta Franze Engela. Objekt samotný se skládal ze dvou částí: z reprezentativního neoklasicistního zámečku a dvou přiléhajících křídel myslivny sloužících jednak k obývání, jednak k hospodářským účelům. Po druhé světové válce následovaly značné opravy, ale i přesto byl z mocensko-politických důvodů poslední hajný v roce 1953 vystěhován. Následně objekt sloužil k hospodářským účelům jako seník, o tři roky později dokonce vyhořel a na přelomu 50. a 60. let 20. století byl rozebrán zaměstnanci státních lesů a vojskem Pohraniční stráže. Materiál z objektu posloužil mimo jiné ke stavbě rodinných domů v nedalekých Valticích.

Jaké byly hlavní pohnutky k záchraně a vzniku Spolku pro obnovu Katzelsdorfského zámečku?
Již od 90. let minulého století se objevovala iniciativa ve věci obnovy zaniklého zámečku, avšak bez konkrétnějších výsledků. I proto byl dne 20. října 2018 ve Valticích založen Spolek pro obnovu Katzelsdorfského zámečku, z. s., jehož cílem je, jak sám název předjímá, obnovit téměř zaniklou a mnoho desetiletí opomíjenou kulturní památku. Dále tímto krokem by byl Lednicko-valtický areál, který byl pro svou unikátnost v roce 1996 zapsán na seznam UNESCO, doplněn o objekt, který zanikl z mocensko-politických důvodů ve druhé polovině 20. století.

Jaký je aktuální stav prací, co se podařilo a které kroky jsou před vámi?
Momentálně se dokončují povolené nutné terénní, udržovací, konzervační a zabezpečovací práce, před nedávnem bylo zcela obnoveno dvanáctimetrové osmistupňové kamenné schodiště a menší boční třístupňové schodiště. Základové zdivo křídel myslivny a soklové zdivo a pilířky bývalého zámečku jsou zakonzervovány. Stále probíhají práce na zabezpečení nedalekého tzv. mléčného sklepa a pro letošní rok je v plánu zcela obnovit též dlažbu v prvém nárožním kabinetu zámečku, pod nímž se nalézá vyčištěný sklep.

Jaké jsou zdroje financování projektu? Přiblížíte proces zapojení dobrovolníků?
Značná část financí pochází od sponzorů, převážně podnikatelů z nedalekých Valtic. Jmenovitě je momentálně hlavním sponzorem Ivo Marek. Taktéž ale přispívají i návštěvníci zámečku. Dále získal spolek peníze od Dobrovolného svazku obcí LVA například na nové turistické značení či 3D model, propagace je financována z dotace města Valtic. Brigád svolávaných e-mailem, telefonem či přes Facebook a zaměřujících se například na kácení nebo kopání sklepů se účastní členové spolku a sympatizanti, a to jak z okolí Valtic, tak z rakouských obcí bývalých lichtenštejnských panství Katzelsdorf, Reintal, Bernhardsthal a dalších.

Můžete našim čtenářům doporučit krom dobrovolníků kvalitní řemeslníky nebo jiné profese?
Část prací probíhá formou brigád zaměřených převážně na terénní práce, kácení náletových dřevin a podobně, další jako zednické a kamenické práce provádí specializovaní dodavatelé. Nové vstupní a boční schody vznikly ve spolupráci s firmou Kamenictví Čech (Bořivoj Čech z Moravského Žižkova), zednické práce vykonává stavební firma Jana Pařenici z Valtic (zedník Pařenica již v důchodovém věku). Okolní parkové úpravy momentálně konzultujeme se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně sídlící v Lednici.

Více informací o spolku naleznete v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info