PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihomoravský kraj>>Památky a finance>>KONFERENCE | Význam kulturního dědictví

Zpravodajství

Jihomoravský kraj

zpět

 

KONFERENCE | Význam kulturního dědictví

23. 11. 2018 Propamatky.info: Mezinárodní konference se bude konat v Louckém klášteře ve Znojmě. Mezinárodní konference se bude konat v Louckém klášteře ve Znojmě. | Foto: Pudelek - Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0 ZNOJMO | V Louckém klášteře se ve dnech 27.–28. listopadu koná první mezinárodní konference v rámci projektu COL – obnovy společného kulturního dědictví. Čeští a rakouští odborníci se budou zabývat touto problematikou z mnoha úhlů pohledu.

Program 27. listopadu
Historie a kultura

  • Společné kulturní dědictví pohledem historie. Proměny hranice, vazby českých zemí a Rakouska – připomenutí dějinného rámce tématu. Kulturní význam urbanistických celků i jednotlivých staveb z pohledu státní správy.

Kulturní krajina a sídla

  • Přírodně hospodářský vývoj kulturní krajiny v 19. a 20. století. V čem je vlastně hodnota kulturního dědictví prostředí? Jsou to výjimečné stavby? Venkovské usedlosti? Sídla? Jejích půdorys? Řemeslné detaily? Využívání krajiny? Místní zvyky a kultura? Sakrální objekty?

Systémy ochrany

  • Jakým způsobem společnost pečuje o kulturní dědictví – jaký význam má toto dědictví pro společnost? Co nám má přinášet? Jakým způsobem o památky pečovat? Jak je adaptovat? Jak je chránit? Jaký je smysl péče o kulturní dědictví z pohledu institucí, které ho mají na starosti?

Program 28. listopadu
Obnova a provoz

  • Církevní a světský přístup ke kulturnímu dědictví – historie a současnost. Konzervovat, nebo měnit? Udržovat, nebo rozvíjet? Dotovat, nebo zhodnocovat?

Rozvoj a adaptace

  • Památková péče a současná tvorba. Je kulturní dědictví dané, nebo podléhá změnám? Je možné je rozvíjet, nebo adaptovat k novým významům a potřebám? Jak a kdy se stavby stávají památkami? Jaký je vztah společenských a soukromých zájmů?

Na závěr je přichystána exkurze do Staré školy a klášterního kostela v Louce s diskuzí.

Projekt COL se zabývá udržitelnou obnovou památkových objektů, areálů a historických sídel a rozvíjí přeshraniční spolupráci při obnově a propagaci společného kulturního dědictví. Jeho cílem je celospolečenská senzibilizace obyvatelstva ve snaze zachovat a rozvíjet mizející lokální stavební kulturu. Hlavním výstupem mezinárodní spolupráce budou dvě příkladně zrekonstruované a zpřístupněné památky na obou stranách hranice, které budou sloužit odborné i laické veřejnosti. Součástí projektu budou také odborné publikace Metodika obnovy a Strategie obnovy a propagace společného kulturního dědictví.

Bližší informace naleznete na stránkách KONFERENCE nebo na FACEBOOKU. Mediálním partnerem akce je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info