PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihomoravský kraj>>Památky a finance>>KONFERENCE | Ochrana státní hranice ve stínu Berlínské zdi

Zpravodajství

Jihomoravský kraj

zpět

 

KONFERENCE | Ochrana státní hranice ve stínu Berlínské zdi

14. 4. 2022 Propamatky.info: Berlínská zeď v roce 1977 Berlínská zeď v roce 1977 | Foto: Archiv Technického muzea v Brně | Licence: Všechna práva vyhrazena BRNO | Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Univerzitou obrany zve na konferenci Ochrana státní hranice ve stínu Berlínské zdi. Akce se koná 5. května přímo v muzeu a připomene 60. výročí stavby, která rozdělila nejen německou metropoli, ale i východ a západ Evropy.

Dekádu 60. let 20. století si spojujeme s uvolňováním napětí mezi oběma světovými velmocemi a s rozšiřováním spolupráce mezi zeměmi západního a východního bloku. Počátek 60. let však byl spojen s rizikem vojenské konfrontace. Středoevropská hranice bloků se stala místem eskalace mezinárodního napětí nejen v době stavby Berlínské zdi, ale i o rok později, a to v říjnu 1962 v době karibské krize. Zatímco karibská krize se v poměrech na hranici projevila jen dočasně, důsledky výstavby Berlínské zdi byly pro středoevropskou hranici východního bloku dlouhodobé.

Nadcházející 60. výročí stavby Berlínské zdi je příležitostí k doplnění konferencí pořádaných Technickým muzeem v Brně od roku 2011, a to o časový úsek od konce 50. let po polovinu 60. let. V návaznosti na předchozí akce z let 2011, 2013, 2015, 2017 a 2019 si konference i tentokrát klade za cíl představit zmíněné období příspěvky historiků, archivářů a dalších badatelů.

Z programu konference:

 • 15. brigáda PS České Budějovice na přelomu 50. a 60. let | Tomáš Slavík, Archiv bezpečnostních složek Brno/Kanice
 • Ochrana štátnej hranice v priestore 11. brigády PS Bratislava v rokoch 1951– 1961 | Peter Mikle, Archív ÚPN Bratislava
 • Analýza činnosti Okresního výboru KSČ Znojmo během eskalace berlínské krize roku 1961 | Jan Zerbst, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy Praha
 • Správní reforma roku 1960 s ohledem na západní Čechy | Jan Edl Státní okresní archiv Tachov
 • Smrt v pohraniční uniformě – mýty a skutečnost (představení výsledků výzkumu) | Martin Pulec, Policie České republiky, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
 • K proměnám jihomoravského pohraničí na přelomu 50. a 60. let minulého století | Marek Krejčí, Center for Art and Culture Studies, Brno
 • Hmotné pozůstatky ostrahy státní hranice v linii EZOH (elektrického zařízení ochrany hranice) | Michal Bureš, Západočeská univerzita Plzeň
 • Spolupráce mezi StB a Stasi ve stínu Berlínské zdi | Eugenie Trützschler von Falkenstein, Německo, Technische Universität Ilmenau
 • Rehabilitace a odškodnění obětí železné opony | Lubomír Müller
 • Československá armáda v době druhé berlínské krize | Jaroslav Láník, Vojenský historický ústav Praha
 • Opatření v sestavě Pohraniční stráže na západní hranici v souvislosti s berlínskou krizí | Pavel Vaněk, Archiv bezpečnostních složek Brno/Kanice
 • Ein Eiserner Vorhang – zwei Systeme. Betrachtungen der Grenzsperranlagen der CSSR und der DDR im Kalten Krieg | Reinhold Balk, Německo

Konference bude zahájena v 9.30 hodin, mezi příspěvky bude i prostor na diskuze. Akce se koná v Technickém muzeu v Brně, přednáškovém sále ve 4. patře. Konferenční poplatek činí 200 korun a zahrnuje drobné občerstvení a vydání sborníku z konference. Pořadatelé žádají o uhrazení poplatku převodem na účet Technického muzea v Brně na číslo účtu: 197830621/0710, variabilní symbol: 0505. Ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno + název instituce (v tomto pořadí). Při prezentaci předložíte potvrzení o převodu na účet Technického muzea. Potvrzení o zaplacení poplatku za konferenci bude účastníkům předáno při prezentaci.

Bližší informace o pořadateli najdete na stránkách TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚo akci vám více sdělí Roman Řezníček: reznicek@tmbrno.cz nebo 778 522 511 a také Pavel Vaněk: pavel.vanek@abscr.cz nebo 221 008 167Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Dokumenty

 

pdf.pngPozvánka [PDF, 235 kB]

 

Téma: Muzea a galerie Konference a semináře Všechna témata

 

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Technické muzeum v Brně

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info