PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihomoravský kraj>>Opravené památky>>Oprava kostela sv. Šebestiána a kampanily na Svatém kopečku v Mikulově po roce skončila

Zpravodajství

Jihomoravský kraj

zpět

 

Oprava kostela sv. Šebestiána a kampanily na Svatém kopečku v Mikulově po roce skončila

10. 8. 2015 Propamatky.info: Opravený kostel sv. Šebestiána se zvonicí Opravený kostel sv. Šebestiána se zvonicí | Foto: Jitka Sobotková | Licence: Všechna práva vyhrazena MIKULOV (BŘECLAVSKO) | Dominanty Svatého kopečku v Mikulově kostel sv. Šebestiána a přilehlá kampanila jsou po roční rekonstrukci opravené. Završil se tak šestiletý cyklus rekonstrukcí 17 objektů na Svatém kopečku.

Tyto objekty tvoří jednu z nejstarších křížových cest na sever od Itálie. Církevní majetek si město před časem pronajalo a začalo se o zchátralé objekty starat. Z dotací, vlastních zdrojů, sbírky a sponzorských darů opravilo postupně všechny kapličky ze 17. až 18. století. Před rekonstrukcí byla jednotlivá zastavení kalvárie ve špatném stavu. Vedení Mikulova však přišlo s myšlenkou pomyslné adopce a nabídlo je soukromým subjektům. Donátoři pak stavby jednotlivých kapliček opravili a mají je v péči dosud. Kapličky mají ale také sochařskou a malířskou výzdobu, na kterou vzhledem k náročnosti oprav muselo sehnat peníze město.

Opravy největších dominant křížové cesty – kaple sv. Šebestiána a zvonice – řešilo také město a trvaly rok. Slavnostně byly otevřeny 30. července, kdy se rozezněl i 4 360 kilogramů vážící a 165 centimetrů vysoký zvon v zrekonstruované zvonici. V dosud nepřístupné zvonici je nově instalována také expozice věnovaná historii Mikulova, kardinálu Františku z Dietrichsteina, tradici křížových výprav a stavební obnově Svatého kopečku. Bude otevřena společně se sousedním kostelem sv. Šebestiána každou sobotu od 10 do 16 hodin a v neděli od 10 do 14 hodin.

Na kostele se opravovala střecha, vnější fasáda, byla osazena nová okna a zrestaurovány dveře. Na zvonici byly provedeny práce obdobného rozsahu, ale navíc byly opraveny i vnitřní prostory. Při samotné opravě se objevila i řada nepředvídatelností. „Například po odstranění vrchní štukové vrstvy vnějších omítek na kapli sv. Šebestiána jsme zjistili, že se tam ukrývá původní omítka z roku 1863. Z důvodu zachování historické hodnoty památky jsme museli zcela změnit způsob obnovy omítek tak, aby byl výraz památky rehabilitován,“ vzpomíná Josef Hromek z mikulovského městského úřadu odpovědný za investiční a památkový dohled projektu. Rekonstrukce se dočkalo i schodiště k Božímu hrobu. „Schodiště bylo rozebráno, byla provedena nová železobetonová deska a původní historické schodišťové stupně byly osazeny zpět,“ popisuje Josef Hromek

Projekt Obnova a využití kulturně-historické krajiny v lokalitě Svatého kopečku v Mikulově byl financován z 85 procent z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Celkové náklady projektu se vyšplhaly na 7,6 milionů korun. „Doba realizace byla záměrně rozložena na celý rok. Na Svatém kopečeku jsou totiž poněkud specifické podmínky. Jednak je tam omezený přístup, už při větším dešti není možné vyjet autem a stavební práce se daly provádět pouze v období od dubna do října,“ upřesnil starosta města Rostislav Koštial. 

Společně s dvěma opravenými objekty křížové cesty byla také symbolicky otevřena nově vybudovaná naučná stezka Svatý kopeček v Mikulově, která byla rovněž součástí tohoto projektu. Na 11 informačních panelech se návštěvníci dozvědí o historii křížové cesty a jedinečné fauně a flóře přírodní rezervace Svatý kopeček. Trasa je doplněna 20 odpočinkovými místy s lavičkami a vede až k vyhlídce nad lomem, kde je krásný výhled na vytěžený lom, zříceninu Děvičky či Stolovou horu.

Více informací naleznete na stránkách MĚSTA MIKULOV.

Autor: Jitka Sobotková, Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info