PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihomoravský kraj>>Opravené památky>>Cyklus Industriální Brno opět pokračuje

Zpravodajství

Jihomoravský kraj

zpět

 

Cyklus Industriální Brno opět pokračuje

13. 10. 2021 Propamatky.info: Kresba železničního mostu přes údolí Jihlavy u Ivančic na Moravě Kresba železničního mostu přes údolí Jihlavy u Ivančic na Moravě | Foto: Technické muzeum v Brně | Licence: Všechna práva vyhrazena BRNO | Technické muzeum v Brně pořádá již posedmé cyklus komentovaných procházek a odborných přednášek pro veřejnost nazvaný Industriální Brno VII. Jednotlivé termíny akcí jsou naplánovány na říjen a přednášet se bude buď v muzeu, nebo v areálu bývalé Mosilany v ulici Křenová.

Smyslem cyklu je šířit odkaz a podporovat budoucnost technického dědictví průmyslového Brna. Na co se mohou zájemci a milovníci brněnské historie těšit?

  • 14. 10. | Přednáška | Ing. Jiří Kotrman: Železnicí z Brna na západ

Na letošek připadá 165. výročí zahájení provozu Brněnsko-rosické dráhy, která usnadnila přepravu uhlí z rosicko-oslavanského revíru. Před 151 lety se Brnu otevřelo druhé železniční spojení s Vídní přes Hrušovany nad Jevišovkou a před 135 lety získalo Brno přímé železniční spojení s Jihlavou. Všechny železnice měly nezanedbatelný vliv na konfiguraci a vývoj brněnského železničního uzlu.

Místo konání: Technické muzeum v Brně, začátek přednášky v 17.00 hodin. Vstupné zdarma, není nutné se hlásit dopředu.

  • 16. 10. | Komentovaná procházka | Mgr. Hynek Zbranek (Archaia Brno, z. ú.): Archeologické výzkumy brněnského Manchesteru

Návštěvníci se projdou po zaniklých místech, kde byly prováděny záchranné archeologické výzkumy, a která souvisela s historickým vývojem města Brna jako tzv. brněnského Manchesteru. Vycházet se bude od bývalé Mosilany, kde byla odkryta zaniklá barvírna. Pokračování vede přes areál bývalé Vlněny, jejíž základy byly odkryty při záchranném archeologickém výzkumu v letech 2018–2019. Místem další zastávky je křižovatka ulic Dornych a Zvonařka, kde byla nedávno dokumentována část barvírny rodin Soxhlet a Springer, jejíž zázemí je stále ukryto pod zemí. Výprava skončí u bývalé chemické továrny Hochstetter a Schickardt, která byla poničena na konci 2. světové války a její zbytky zůstaly zakonzervovány pod zemí. V roce 2020 zde bylo nalezeno zázemí parního stroje, pec na vodní sklo s topeništěm, zbytky sušáren, výrobna boraxu a další.

Sraz účastníků v 10.00 hodin na ulici Křenová před vchodem do bývalé Mosilany (Křenová 22). Délka je přibližně 120 min. Účast je zdarma. Počet účastníků omezen na max. 20 osob. Přihlášky přijímáme na adrese: mertova@tmbrno.cz nebo tel. tel. 775 850 646 či 541 421 428 do pátku 15. října.

  • 20. 10. | Přednáška | Mgr. Hynek Zbranek (Archaia Brno, z. ú.): Industriální archeologie v Brně (2016–2021)

Tématem budou relikty industriálních provozů z 18.–19. století nalezené během záchranných výzkumů v místech brněnských předměstí. Tyto nálezy dokreslují historický vývoj tzv. brněnského Manchesteru a přinášejí informace o vývoji industriální historie města. Posluchači se dozvědí, co je to industriální archeologie, kde vznikla a jak se vyvíjí, a seznámí se s novými objevy v oblasti historických industriálních provozů v Brně.

Místo konání: Areál bývalé Mosilany, Vlhká 23 (Klub MK). Začátek přednášky v 17.00 hodin. Vstupné zdarma, není nutné se hlásit dopředu. Přístup do budovy přímo z ulice Vlhká nebo přes hlavní vjezd do areálu bývalé Mosilany z ulice Křenová (od tramvajové zastávky Vlhká).

  • 23. 10. | Komentovaná procházka | PhDr. Aleš Vyskočil, Ph.D. (Akademie věd ČR, Brno, v.v.i.): Křenová – Příběh brněnské ulice

Procházka po ulici Křenová zavede účastníky do prostředí, kde se zrcadlí dějiny města posledních dvou století. Na této důležité dopravní tepně je možné pozorovat doklady bouřlivého rozvoje města, který úzce souvisí s průmyslovou revolucí. Křenová byla městskou skládkou, sídlem špitálu a chorobince, nelegální ubytovnou brněnských židů, industriálním předměstím s největší kožedělnou továrnou světa a spoustou pavlačových dělnických domů. Procházela územím celé řady vodotečí, které dnes již neexistují, a kdysi dokonce vedla středem původního toku Svitavy.

Sraz účastníků v 10.00 hodin před Schrott barem na adrese Křenová 10. Délka komentované procházky je přibližně 120 min. Účast je zdarma. Počet účastníků omezen na max. 20 osob. Přihlášky přijímáme na adrese: mertova@tmbrno.cz nebo tel. 775 850 646 či 541 421 428 do pátku 22. října.

  • 26. 10. 2021 | Přednáška | PhDr. Petra Mertová, Ph.D. (Technické muzeum v Brně): Příběh Mosilany od začátku

Areál ředitelství bývalého národního podniku Mosilana u ulic Vlhká-Křenová-Špitálka je místem s neopakovatelnou industriální atmosférou. Jeho podobu formovala od poloviny 19. století textilní výroba, která vyžadovala speciální budovy pro barevny, úpravny, tkalcovny a další provozy. Před druhou světovou válkou na území podnikaly textilky Max Kohn, David Hecht a Sdružené továrny na vlněné zboží. Jejich produkce směřovala do celého světa. Po druhé světové válce bylo rozhodnuto o znárodnění podniků pod křídly Moravskoslezských vlnařských závodů, jež se v roce 1948 přejmenovaly na Mosilanu.

Místo konání: Areál bývalé Mosilany, Vlhká 23 (Klub MK). Začátek přednášky v 17.00 hodin. Vstupné zdarma, není nutné se hlásit dopředu. Přístup do budovy přímo z ulice Vlhká nebo přes hlavní vjezd do areálu bývalé Mosilany z ulice Křenová (od tramvajové zastávky Vlhká).

Další podrobnosti naleznete na stránkách TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ.

Autor: Taťána Krajčírovičová, Jitka Skořepová

Zdroj: Technické muzeum v Brně

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info