PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihočeský kraj>>Tipy a inspirace>>Obnova Bechyňské brány v Táboře pokračuje

Zpravodajství

Jihočeský kraj

zpět

 

Obnova Bechyňské brány v Táboře pokračuje

10. 2. 2018 Propamatky.info: Na konci 19. století brána prošla zásadní gotizující úpravou pod vedením architekta Josefa Mockera. Na konci 19. století brána prošla zásadní gotizující úpravou pod vedením architekta Josefa Mockera. | Foto: H2k4 - Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA-4.0 TÁBOR | Naplno probíhá revitalizace jedné z nejstarších památek, která spolu s věží hradu Kotnov tvoří pozůstatek městského opevnění. Po rekonstrukci tam bude zřízena nová expozice týkající se historie Tábora a jeho okolí.

Zásadní změnou pro návštěvníky bude využití všech nadzemních podlaží věže. „Zahrnuje to velice zajímavý prostor v přízemí, kde je vidět rostlá skála, která vystupuje z terénu a na níž je zčásti objekt Bechyňské brány založen,“ říká ředitel Husitského muzea v Táboře Jakub Smrčka. Úpravou projde i ztvárnění pater blízké Kotnovské věže. Na ní se objeví informační rozcestník s nejvýraznějšími okolními památkami, jakou je například hrad Choustník.

Expozice připomene pravěké osídlení se všemi kontexty přerodu ve středověké sídlo včetně přiblížení výsledků archeologických průzkumů. „Další tematickou a historickou vrstvou bude založení Tábora Vítkovci v době Přemysla Otakara II., následná výstavba, budování hradu a později samozřejmě také opuštění tohoto místa,“ dodává Jakub Smrčka. Hlavní těžiště výstavy se bude věnovat období 15. století zahrnující husitskou etapu historie. „Vojenská pevnost a ležení se postupně stávaly městem a po husitských válkách se transformovaly ve skutečné pozdně středověké řemeslnické a měšťanské centrum. Tábor dokonce získal práva královského města od Zikmunda Lucemburského, svého největšího nepřítele,“ připomíná ředitel muzea.

Opravy brány se soustřeďují zejména na poškozené novodobé omítky v průjezdu. Po odstranění nesoudržných částí vrstev budou doplněny hrubozrnnou maltou. Obnoveny budou také hrázděné části stavby. U nástupu do muzea bude očištěna kamenná zeď, lokálně vyčištěny uvolněné spáry včetně jejich nového přespárování trasovou maltou. Rehabilitováno bude schodiště a dojde k vyčištění stávajícího kamenného chrliče. Náklady zahrnující obnovu památky a zřízení nové expozice činí přes 15 milionů korun. Z toho asi 85 procent získalo město z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřeného na revitalizaci a zatraktivnění památek.

Objekt je součástí národní kulturní památky Hrad Kotnov s Bechyňskou bránou. Komplex byl v období let 1612 až 1613 přestavěn na pivovar a ještě v roce 1908 upravován. K poslední dochované hradní věži přiléhá jediná dosud stojící městská brána, nazvaná Bechyňská. Na konci 19. století prošla zásadní gotizující úpravou pod vedením architekta Josefa Mockera do současné podoby. Brána byla naposledy rekonstruována v 80. letech 20. století. Významnou součást památkové hodnoty představuje zejména gotický krov pocházející patrně z 15. století, který je krytý prejzy.

Informace naleznete na stránkách HUSITSKÉHO MUZEA V TÁBOŘE a podrobnosti o stavbě jsou k dispozici na stránkách PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info