PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihočeský kraj>>Památky a finance>>Jihočeský kraj v roce 2022 opět podpoří památky

Zpravodajství

Jihočeský kraj

zpět

 

Jihočeský kraj v roce 2022 opět podpoří památky

13. 12. 2021 Propamatky.info: Z programu byla podpořena například obnova kostela Marie Těšitelky v Dobré Vodě u Nových Hradů. Z programu byla podpořena například obnova kostela Marie Těšitelky v Dobré Vodě u Nových Hradů. | Foto: Harold – Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 4.0 JIHOČESKÝ KRAJ | Dotační programy, které kraj připravil na příští rok, mají podpořit zachování a obnovu objektů kulturního dědictví za použití tradičních materiálů, technologií a řemeslných postupů, zkvalitnit nabídku muzeí a galerií a zlepšit jejich propagaci.

Dotační program Kulturní dědictví se dělí na několik opatření. První s názvem Movité kulturní dědictví se zaměřuje na restaurování a na vytvoření kopií soch či výdusků. Druhé opatření – Obnova drobné sakrální architektury předpokládá zachování a obnovu drobných sakrálních objektů bez ohledu na to, zda jsou památkově chráněny či nikoli. Podpora se však nevztahuje na stavby nacházející se na soukromých oplocených pozemcích.

Třetí opatření – Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově chráněných územích pomáhá vlastníkům uhradit náklady, jež si v některých případech může vyžádat tradiční stavební, technologické a materiálové řešení oprav. Další opatření řeší předprojektovou přípravu obnovy kulturních památek a je určeno na odborné průzkumy a analýzy, které jsou nutné pro posouzení stavu památky a slouží jako podklady pro zpracování kvalitní projektové dokumentace.

Cílem pátého opatření, které se věnuje nemovitým kulturním památkám, je záchrana a zachování památkově chráněných objektů. Stavební, technologické a materiálové řešení musí odpovídat hodnotě památky a době jejího vzniku. Poslední opatření se soustředí na obnovu pietních míst, tedy historických hřbitovů, pohřebišť a pomníků, které vznikly do roku 1940. Důraz je kladen na zachování jejich kulturněhistorických hodnot a tradičního vzhledu.

Další jihočeský krajský program Podpora muzeí a galerií je také rozdělen do několika opatření. Celkově napomáhá zkvalitnění technického zázemí muzeí a galerií, úpravám expozic, zlepšení propagace a v neposlední řadě podporuje tvorbu edukačních a kreativních programů a doprovodných aktivit ke stálým expozicím i krátkodobým výstavám.

V obou programech je možné žádat o dotace od 3. do 14. ledna 2022. Bližší informace jsou k dispozici ve FINANCOVÁNÍ.

Autor: Dagmar Koželuhová

Zdroj: Jihočeský kraj

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info