PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihočeský kraj>>Opravené památky>>V Českém Krumlově bylo otevřeno Centrum studijních pobytů

Zpravodajství

Jihočeský kraj

zpět

 

V Českém Krumlově bylo otevřeno Centrum studijních pobytů

30. 11. 2016 Propamatky.info: Centrum studijních pobytů bylo slavnostně otevřeno 24. listopadu v bývalé konírně českokrumlovského zámku. Centrum studijních pobytů bylo slavnostně otevřeno 24. listopadu v bývalé konírně českokrumlovského zámku. | Foto: Ladislav Pouzar | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÝ KRUMLOV | Národní památkový ústav dne 24. listopadu slavnostně otevřel Centrum studijních pobytů v Českém Krumlově. Centrum vzniklo v areálu českokrumlovského zámku díky podpoře z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru 2009–2014.

Studijní centrum bude sloužit účastníkům intenzivních studijně rekreačních pobytů z tuzemských i zahraničních univerzit. Projekt na vybudování Centra studijních pobytů byl jedním z 25 projektů, které uspěly v konkurenci dalších dvou stovek žádostí v rámci prioritní osy Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví. Celkové náklady, které dosáhly výše více než 35,7 milionu korun byly z 68 % hrazeny ze získaného grantu a z 32 % z finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu.

„Cílem projektu byla nejen stavební a památková obnova dlouho nevyužívaného a historicky zajímavého objektu bývalé konírny na prvním zámeckém nádvoří, ale zároveň snaha jej atraktivně a funkčně rehabilitovat pro zcela nové využití – pro poznání, bádání a studium,“ vysvětluje Petr Pavelec, ředitel Územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. V prostorách dvou monumentálních sloupových síní v přízemí vznikly přednáškové sály, místnosti v patře budou zčásti využívány jako učebny a zčásti společně s podkrovím budou sloužit k ubytovacím účelům.

„Tematicky se studijní centrum zaměří nejen na problematiku správy, obnovy a rozvoje památky UNESCO, ale také na otázky z oblasti kultury a venkova v Čechách a střední Evropě. Prestižní domácí i zahraniční univerzity tak po mnoha letech úsilí mohou vysílat své studenty a pedagogy na poznávací studia s pobytem v místě,“ přibližuje poslání projektu Pavel Slavko, vedoucí projektu a kastelán hradu a zámku Český Krumlov. Na realizaci projektu se partnersky podílí osm subjektů, mezi nimiž nechybí české ani zahraniční univerzity z Norska či Kanady. Aktivní provoz Centra studijních pobytů byl zahájen 25. listopadu mezinárodní konferencí na téma Památka UNESCO, místo s mimořádnými universálními hodnotami, místo vědy a výzkumu. 

Za posledních 26 let prošel areál státního hradu a zámku Český Krumlov významným vývojem z hlediska zpřístupnění, rozšíření návštěvnických aktivit a celkovou stavební a restaurátorskou obnovou, jejíž výsledky byly v letech 2002 a 2008 ohodnoceny nejvýznamnějšími mezinárodními oceněními Europa Nostra. Budova bývalých koníren sloužila svému původnímu účelu do roku 1938. Tehdy byla přestavěna pro kancelářské účely a v přízemí vznikly sloupová a pilířová síň. V budově pak po sobě sídlily NSDAP a následně Sbor národní bezpečnosti. Krátce po roce 1989 vznikla ve sloupové síni výstavní galerie, avšak zbývající kapacita budovy zůstala nevyužita a chátrala.

Rekonstrukce objektu
Vznik Centra studijních pobytů si vyžádal komplexní úpravy interiéru i exteriéru včetně rekonstrukce inženýrských sítí. „Byly konzervovány a obnoveny fasádní pláště, opraven krov a střešní plášť, který byl navíc doplněn historicky doložitelnými střešními vikýři. Prostor před studijním centrem byl nově vydlážděn a do interiéru se vstupuje obnovenými původními dveřmi. Ve vnitřních prostorách budovy bylo nutné odstranit druhotně vložené a nevhodné příčky a stěny a v případě sloupové i pilířové síně navrátit úroveň nivelity podlah do původního stavu. Tato zásadní úprava vstupu do prvního nadzemního podlaží umožňuje bezbariérový přístup do obou přednáškových sálů. Během stavebních prací byly objeveny a následně zakonzervovány nástěnné malby připomínající působení NSDAP a SNB v této budově,“ shrnuje stavební úpravy Josef Masaryk, administrátor projektu a vedoucí Odboru správy a prezentace kulturního majetku Územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Interiérové konstrukční prvky jako okna, dveře a mříže, včetně nového vybavení Centra studijních pobytů je zařízeno a inspirováno stylovou výbavou v duchu meziválečného období 20. století.

Více informací naleznete na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Jitka Skořepová, Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní památkový ústav, územní památková správa České Budějovice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info