PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Zprávy z regionů>>Nový Management plán k ochraně centra Prahy – památky UNESCO

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Nový Management plán k ochraně centra Prahy – památky UNESCO

24. 4. 2022 Propamatky.info: Management plán vyšel i v knižní podobě. Management plán vyšel i v knižní podobě. | Foto: Magistrát hlavního města Prahy | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Hlavní město vydalo knižně zásadní dokument pro ochranu památkové rezervace zapsané na Seznamu UNESCO. Management plán obsahuje plán ochrany a stanovuje cíle a opatření, jak bude metropole do budoucna chránit svou památku světového dědictví před nevhodnými zásahy.

Hlavním cílem dokumentu je zaručit účinnou ochranu památek a jejich výjimečné hodnoty pro současné i budoucí generace. Klíčové teze Management plánu by se měly také promítnout do připravovaného Metropolitního plánu. „Ve většině měst na Seznamu UNESCO je chráněno jen nejužší centrum – obvykle katedrála a několik ulic okolo. V Praze je ale chráněno úplně celé širší centrum města. Metropole přitom není jen památkou, ale i živým městem, kde se žije, pracuje, bydlí, cestuje, vyrábí a podobně, proto je velice důležité mít plán, jak o město a jeho památkovou hodnotu pečovat a zároveň zajistit, aby město plnilo všechny své další funkce. K tomu nám pomáhá právě Management plán,“ říká náměstek primátora Prahy pro dopravu a památkovou péči Adam Scheinherr.

Současná podoba Management plánu začala vznikat v roce 2012. Jeho tvorbou byla pověřena redakční rada, která byla koordinována autorským týmem renomovaných architektů Jana Sedláka a Miroslava Cikána. Zpracování se uskutečnilo v několika etapách včetně několika kol připomínkových řízení v rámci pražského magistrátu i odborných institucí. Dokument byl mimo jiné opakovaně předložen k připomínkování Centru světového dědictví a Mezinárodní radě pro památky a sídla (ICOMOS).

Nový Management plán definuje dva hlavní cíle, jak pečovat o kulturní dědictví. V první řadě řeší, jak zachovat výjimečnou světovou hodnotu historického centra Prahy, do kterého spadají paláce, domy, parky, nábřeží a podobně. Druhým cílem je zajištění, aby v centru města i nadále žili stálí obyvatelé a odehrával se zde zajímavý kulturní život.

Dokument je závazný pro organizační složky magistrátu, které by se jeho principy a zejména souborem konkrétních opatření měly řídit. Uvádění jeho tezí a doporučení do praxe by měly podpořit také dotčené městské části a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Více informací a digitální verze Management plánu je ke stažení ZDE. Pro zájemce je k dispozici také tištěná verze dokumentu na odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy v Kanceláři památky světového dědictví.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info