PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Tipy a inspirace>>VÝSTAVA | Čeští architekti jako designéři techniky – Jiří Kočandrle

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

VÝSTAVA | Čeští architekti jako designéři techniky – Jiří Kočandrle

8. 2. 2023 Propamatky.info: Pohled do expozice Pohled do expozice | Foto: Národní technické muzeum | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Nová výstava v Národním technickém muzeu se věnuje působení absolventů architektonických ateliérů v českém designu technických oborů. Část expozice je pojata jako první retrospektivní prezentace tvorby Jiřího Kočandrleho. Výstava je otevřena do 30. dubna 2023.

Nový výstavní počin muzea upozorňuje na důležitost architektonického školení ve vzniku a rozvoji průmyslového designu. Architektura a design elektrospotřebičů, dopravních prostředků či strojů mohou být považovány za okrajové či za zpestření „hlavního proudu“ v designu. Právě architekti si však v polovině 19. století mezi prvními všimli rozporu mezi technickým, technologickým a estetickým pojetím průmyslových výrobků. A o půl století později, s nástupem rané moderny, se aktivně zasloužili o převrat v jejich tvarovém i funkčním a technologickém řešení.

Architekti stáli u zrodu německého Werkbundu, sdružení podstatně zaměřeného na estetickou kulturu průmyslové výroby, spřízněného Svazu českého a později československého díla, ale i legendárního Bauhausu. Klíčovou roli pak sehráli v nástupu italského a skandinávského designu, zásadní vklad měli také v průmyslovém výtvarnictví v poválečném Československu.

Výstava Čeští architekti jako designéři techniky – Jiří Kočandrle je jedním z výstupů projektu NAKI II Ministerstva kultury s názvem Designéři v českých zemích a československý strojírenský průmysl. První část expozice připomíná význam architektů a absolventů architektonických ateliérů v poválečných desetiletích. Připomínána jsou jména jako Stanislav Lachman, Otakar Diblík, František Crhák nebo Jan Tatoušek. V další generaci nastupujících do praxe na přelomu 60. a 70. let, převážili absolventi detašovaného ateliéru tvarování strojů a nástrojů při Vysoké škole uměleckoprůmyslové ve Zlíně (tehdejším Gottwaldově).

Tuto generaci výrazně zastupuje Jiří Kočandrle. Podstatný prostor ve výstavě je proto věnován první retrospektivní prezentaci jeho tvorby. Ta je rozdělena na dvě části ilustrující jeho životní, tvůrčí i myšlenkovou proměnu na přelomu 80. a 90. let. Součástí výstavy je i objekt Pocta papíru jako upomínka na spolupráci s formou EMBA. Každá z obou částí je dále dělena mezníky, které představují zásadní kapitoly jeho tvůrčího působení.

Bližší informace o výstavě najdete na stránkách NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA.

Autor: Jan Duda, Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní technické muzeum

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info