PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Tipy a inspirace>>Vilová kolonie Baba se dočká citlivé rekonstrukce

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Vilová kolonie Baba se dočká citlivé rekonstrukce

4. 11. 2022 Propamatky.info: Současný pohled na kolonii Baba Současný pohled na kolonii Baba | Foto: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Rada hlavního města Prahy schválila studii revitalizace sídliště Baba a okolí, kterou město zadalo v roce 2020 Institutu plánování a rozvoje (IPR). Součástí chystaných prací by měla být mimo jiné obnova technické infrastruktury nebo informační systém pro turisty.

Koncepční studie zpracovaná mezioborovým týmem vedeným studiem ARCHUM architekti, s. r. o., předpokládá komplexní rekonstrukci centrálního území zahrnujícího městskou památkovou zónu Baba s blízkým okolím. Kromě uchování a rozvoje historické hodnoty území a zlepšení obytného prostředí pro místní obyvatele je zde naplánovaná rekonstrukce sítí technické infrastruktury v souladu se soudobými trendy, jako je třeba hospodaření s dešťovou vodou. Osadu dále čeká obnova povrchů včetně přilehlých komunikací tak, aby zůstal zachován charakter místa a současně vznikly například bezbariérové cesty pro chodce nebo snadnější propojení pro pěší se sousedními částmi města.

Studie doporučuje dále například vytvořit informační centrum spolu s naučným okruhem včetně navigačního systému a označení jednotlivých staveb. Participace veřejnosti při vzniku studie probíhala od března 2021 do ledna 2022. „Celý proces začal analýzou oblasti, terénními průzkumy a rozsáhlým dotazníkovým šetřením, a to jak z řad odborníků, tak především mezi místními obyvateli. Podněty a připomínky veřejnosti byly také sebrány na komentovaných vycházkách a při kulatých stolech s místními aktéry. Výsledky byly zapracovány do konceptu studie, který byl opět projednáván s širokou veřejností,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Dejvická funkcionalistická osada Baba zahrnuje 33 vil z let 1932–1940. Stavby různého typu vznikly podle projektu Svazu československého díla pod vedením architekta Pavla Janáka. Své domy si zde nechala postavit řada známých osobností od významných architektů. V roce 1993 získalo území statut městské památkové zóny. Lokalita patří mezi šest evropských kolonií Werkbund, jejichž osady byly propagací moderní funkcionalistické výstavby. O tématu si můžete přečíst ve zprávě Tři lokality z České republiky získaly značku Evropské dědictví.

Bližší informace naleznete na stránkách IPR.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info