PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Martinou Fořtíkovou o nálezu cenných nástěnných maleb

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

ROZHOVOR | S Martinou Fořtíkovou o nálezu cenných nástěnných maleb

10. 8. 2020 Propamatky.info: Sonda s Pannou Marií na fasádě domu čp. 8 v Truhlářské ulici Sonda s Pannou Marií na fasádě domu čp. 8 v Truhlářské ulici | Foto: Martina Fořtíková | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | V současnosti probíhá podle projektu architekta Jana Karáska celková rekonstrukce památkově chráněného objektu někdejší toleranční modlitebny v Truhlářské ulici čp. 8. Během obnovy byly nalezeny nástěnné malby, které nám přiblížila restaurátorka Martina Fořtíková.

Můžete ve stručnosti zmínit unikátnost maleb a jejich význam?
Nalezené raně barokní malby se nachází v prostorách nejstarší evangelické modlitebny v Čechách. Výjimečné jsou svým rozsahem v rámci objektu a v druhém plánu také tím, jak se přihlásily o svou rehabilitaci. Původní projekt zahrnoval pouze výzdobu v modlitebně. Při rozšířeném restaurátorském průzkumu byla nalezena malba na příčce v místnosti 202, která byla původně určena k demolici. Objev na sondě této příčky se později po odkryvu ukázal být nejdochovanější částí celé místnosti, díky níž se projekt změnil. Na uliční fasádě byly odhaleny figurální motivy v bohatých, zřejmě plasticky profilovaných rámech. V dobových podkladech je zmiňována malba jedna, proto byla druhá překvapením. Také zde byla v sondách odhalena nejdochovanější místa malby – a to tváře a žehnající gesto.

V jaké části domu se nález objevil?
Iluzivní architektonická výzdoba se nachází v celé ploše druhého nadzemního podlaží. Část patra tvoří bývalá evangelická modlitebna. Dále malba navazuje v místnosti 202 a ve dvou přilehlých prostorech. Ve zbylých dvou pokojích je výzdoba konzervována a bude čekat na své odhalení, doufejme při příští obnově objektu. Malby tak zřejmě při průchodu celým patrem navozovaly dojem pobytu v italském paláci. Fasáda nese fragmenty výjevů s motivem Panny Marie a žehnajícího papeže nebo sv. Mikuláše.

Jaké restaurátorské zásahy provádíte?
V místnosti 202 se jedná o rekonstrukci na základě fragmentů nejstarší dochované malby. Mladší barevná vrstva, která starší malbu opravuje, je konzervována a nahrazena rekonstrukcí. Celý zásah bych klasifikovala spíše jako resuscitaci výzdoby. V případě maleb na fasádě objektu jde o celkový odkryv od druhotné omítkové vrstvy, která svým složením, zejména přídavkem cementu, poškozuje jejich fragmenty. Následný osud maleb je pak závislý na rozsahu dochování, který ovlivní jejich prezentaci nebo konzervaci. Současný trend v prezentaci je buď celek, nebo nic. Malby byly vždy pro lidi, a proto si myslím, že i smysluplný odkrytý „výřez“ by tu opět zůstal pro potěšení lidí. Přesto je zřejmé, že původního záměru již není možné dosáhnout.

Lze krátce popsat náročnost procesu?
Rekonstrukce maleb v místnosti 202 je spíše detektivní činností. Celek je skládán ze střípků informací z celé místnosti. Naštěstí jsou v omítkové vrstvě čitelné ryté předkresy, které se pro nás stávají takovým Braillovým písmem. Odkryv maleb na fasádě domu je fyzicky i psychicky náročný. Nepoddajná omítková vrstva s vysokým podílem cementu má tendence odtrhávat barevnou vrstvu malby. Proto probíhá současně konsolidace barevné vrstvy i hloubková injektáž s ochrannými přelepy. Obraz s výjevem Panny Marie se nachází za okapovým svodem, kde omítková vrstva puká a je třeba ji navrátit k podkladu. Odkryté části malby s viditelnými tahy štětcem však kompenzují náročnost celé akce.

Jaké další zajímavé restaurátorské práce a výzvy vás letos čekají?
Těším se na restaurování saly terreny zámku Veltrusy, které se právě rozbíhá. Dále se chystá několik rozsáhlých průzkumů – i tato detektivní činnost mě opravdu baví. Na podzim se možná bude realizovat rekonstrukce šablonových maleb v severním křídle Fantovy budovy pražského hlavního nádraží. Letos se dále díky kolegům podařilo po 15 letech dotáhnout žádost o grant Ministerstva kultury s tématem katalogizace nástěnných šablonových maleb. Webové stránky katalogu mají sloužit jak restaurátorům při rekonstrukcích šablonových dekorů, tak majitelům historických objektů, kteří zdobí vliesovými tapetami stěny interiérů zdevastovaných minulým režimem. Toto je moje srdeční záležitost, ke které směřuji.

Detaily o památce naleznete v rámci PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU. Reportáž pojednávající o obnově domu můžete zhlédnout on-line na stránkách magazínu Z metropole ČESKÉ TELEVIZE.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info