PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Tipy a inspirace>>Restaurátorská obnova morového sloupu v pražské ZOO

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Restaurátorská obnova morového sloupu v pražské ZOO

4. 5. 2022 Propamatky.info: Celkový pohled na obnovenou památku Celkový pohled na obnovenou památku | Foto: Petr Hamerník | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Na sklonku loňského roku byl v horní části areálu ZOO odhalen restaurovaný morový sloup z roku 1680. Památku nechali na paměť morové rány a jejich obětí zhotovit Kristián Meyer s manželkou Alžbětou, jejím synem Václavem Reinem a jeho manželkou Annou.

Na základě provedeného restaurátorského průzkumu Petra Tůmy a v souladu s požadavky odborníků z Národního památkového ústavu byl navržen postup obnovy. Ten mimo jiné zahrnoval fáze takzvaného předzpevnění, očištění, odsolení, zpevnění a doplnění chybějících prvků. Z hlediska prevence proti budoucímu poškození byla provedena konzervace všech partií, které jsou zatěžovány vodou.

Památkově chráněný sloup byl původně evidován jako součást kostelního areálu sv. Klimenta v Holešovicích-Bubnech. Později byla ozřejměna doba vzniku – rok 1680 – v místě pohřebiště obětí moru v okolí dnešní ulice Na Šachtě. Následně bylo dílo několikrát přemístěno, v první polovině 60. let minulého století rozebráno a uloženo u svatostánku sv. Klimenta. V roce 1986 došlo k osazení sloupu v areálu trojské ZOO na jiném než současném místě. Nedlouho po jeho restaurování byl definitivně převezen do současné lokality v zoologické zahradě.

O rodině zhotovitelů přinesli cenné informace historikové Kateřina Jíšová a Jan Hrdina z Archivu hlavního města Prahy. Jednalo se o dvě měšťanské rodiny žijící v domě na Havelském tržišti na Starém Městě. Jednoznačný důvod, proč zhotovitelé nechali sloup umístit daleko za někdejší vsí Malé Bubny, zůstal neobjasněn.

Polohopisné údaje naleznete v PAMÁTKOVÉM KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info