PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Tipy a inspirace>>Nový sborník STOP: Údržba památkových objektů

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Nový sborník STOP: Údržba památkových objektů

8. 7. 2021 Propamatky.info: Tématem sborníku je údržba památkových objektů. Tématem sborníku je údržba památkových objektů. | Foto: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Společnost pro technologie ochrany památek – STOP vydala po svém letošním květnovém on-line webináři, zaměřeném na poměrně širokou a v současnosti stále aktuální problematiku údržby historických staveb, tištěný sborník zahrnující sedm příspěvků.

Všechny zachycené referáty představují mnohdy méně atraktivní téma pravidelné údržby, kterému bývá někdy věnováno nedostatečné pozornosti, než by si zasloužilo. Důraz je kladen na možnosti údržby rozličných stavebních konstrukcí památkových objektů, způsoby monitorování průběžného stavu nebo diagnostiky poruch. Současně jsou zmíněny legislativní aspekty a také inspirativní ukázky organizačního zajištění údržby u nás i v různých zemích. Nedílnou součástí jsou dobré příklady z praxe v péči o památky. Texty doplňuje bohatá obrazová příloha dokreslující šíři a aktuálnost tématu.

Obsah sborníku:

  • Několik slov úvodem | Pavel Fára, místopředseda výboru STOP, Robert Gill, redaktor společnosti STOP
  • Pohled památkáře na údržbu ve vazbě na typické poruchy historických staveb | Ondřej Šefců, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze
  • Preventívna údržba historických stavieb | Pavol Ižvolt, Pamiatkový úrad SR, odbor preventívnej údržby pamiatok
  • Údržba památek optikou odpovědnosti, technické erudice a péče řádného hospodáře | Aleš Dittert, FA ČVUT, soudní znalec v oboru stavebnictví
  • Poruchy dřevěných prvků krovových a stropních konstrukcí a jejich údržba | Andrea Nasswettrová, Thermo Sanace, s. r. o.
  • Specifika údržby střech historických staveb | Martin Maršík, FAS Maniny, s. r. o.
  • Bezvýkopové opravy kanalizace areálů budov a přípojek v praxi | Jan Vávra, TvS-centrum Praha, s. r. o.
  • Udržování vnitřního prostředí v památkových objektech | Jan Červenák, TP – technika prostředí

Je zřejmé, že celá tematika je natolik rozsáhlá, že ji nelze komplexně postihnout v jediném sborníku. Údržbě památkových objektů se společnost STOP souhrnně věnovala například ve Zpravodaji STOP 1/2018, v němž se podrobněji prezentují udržovací práce konkrétních stavebních konstrukcí. K důležitému tématu se pořadatelská Společnost bude nadále vracet.

Společnost STOP pořádá od svého založení v roce 1994 setkání, vydává sborníky, odborné monografie, ročenky nebo zpravodaje s hlavním cílem zprostředkovat pravidelný kontakt pracovníků památkové péče, technologů konzervace památek, projektantů a ostatních odborníků, kteří opravu historických objektů provádějí. Konkrétní témata reflektují zpravidla aktuální a palčivé problémy v oblasti ochrany kulturního dědictví včetně široké tematiky týkající se betonu a jeho využití.

Zájemci si mohou nový sborník objednat na stránkách STOP nebo v KNIHKUPECTVÍ JUDITINA VĚŽ v Mostecké ulici v Praze. Více informací o Společnosti pro technologie ochrany památek naleznete také v KATALOGU SLUŽEB. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info