PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Tipy a inspirace>>Nový sborník STOP: Beton v památkové péči

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Nový sborník STOP: Beton v památkové péči

19. 5. 2021 Propamatky.info: Tématem sborníku je beton v památkové péči. Tématem sborníku je beton v památkové péči. | Foto: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Společnost pro technologie ochrany památek – STOP vydala po svém letošním dubnovém on-line webináři, zaměřeném na problematiku betonu s podtitulem Historie, technologie, diagnostika, sanace, tištěný sborník zahrnující sedm příspěvků.

Zachycené referáty prezentují tuzemské architektonické památky z betonu. Blíže jsou představeny druhy a vlastnosti cementů včetně hlinitanového nebo aspekty degradace materiálu. Důkladně je popsána diagnostika betonových objektů a návrh jejich obnovy s ohledem na maximální zachování jejich konstrukce. Tento moment je prioritní zejména v případě restaurování uměleckých děl z betonu. Příspěvky zachycují široké spektrum možností a použití materiálu s uvedením konkrétních realizací. Texty doplňuje bohatá obrazová příloha dokreslující šíři a aktuálnost tématu.

Obsah sborníku:

  • Několik slov úvodem | Pavla Rovnaníková, předsedkyně výboru STOP
  • Architektonické památky z betonu v Česku | Radomíra Sedláková, ČVUT v Praze
  • Druhy a vlastnosti cementů v minulosti a dnes, hlinitanový cement | Pavla Rovnaníková, Fakulta stavební VUT v Brně
  • Degradace betonu a možnosti obnovy jeho povrchu v souladu s požadavky památkové péče | Pavla Rovnaníková, Fakulta stavební VUT v Brně
  • Diagnostika památkově chráněných betonových konstrukcí a co je třeba akceptovat při návrhu opravy | Petr Cikrle, Fakulta stavební VUT v Brně
  • Sanace betonových konstrukcí, příklady z praxe | Jan Zima, Rekonstrukce památkových objektů-atelier statiky spol. s r. o.
  • Historický libeňský obloukový most V-009. Diagnostika a možnosti opravy | Jiří Kolísko, Kloknerův ústav ČVUT v Praze
  • Restaurování betonové sochy Hudebník od Aloise Šutery | Josef Červinka, restaurátor

Je zřejmé, že celá tematika je natolik rozsáhlá, že ji nelze komplexně postihnout v jediném sborníku. Obnově betonových konstrukcí s kulturní hodnotou se seminář STOP věnoval již v roce 2012. K důležitému tématu se pořadatelská Společnost bude nadále vracet.

Společnost STOP pořádá od svého založení v roce 1994 setkání, vydává sborníky, odborné monografie, ročenky nebo zpravodaje s hlavním cílem zprostředkovat pravidelný kontakt pracovníků památkové péče, technologů konzervace památek, projektantů a ostatních odborníků, kteří opravu historických objektů provádějí. Konkrétní témata reflektují zpravidla aktuální a palčivé problémy v oblasti ochrany kulturního dědictví včetně široké tematiky týkající se betonu a jeho využití.

Zájemci si mohou nový sborník objednat na stránkách STOP nebo v KNIHKUPECTVÍ JUDITINA VĚŽ v Mostecké ulici v Praze. Více informací o Společnosti pro technologie ochrany památek naleznete také v KATALOGU SLUŽEB. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info