PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Tipy a inspirace>>Jitka Walterová zachycuje Mizející tvář venkova

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Jitka Walterová zachycuje Mizející tvář venkova

3. 3. 2020 Propamatky.info: Detail vypínače z interiéru venkovského stavení (ilustrační snímek z pozvánky na výstavu) Detail vypínače z interiéru venkovského stavení (ilustrační snímek z pozvánky na výstavu) | Foto: Jitka Walterová | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Ve Window gallery Ústavu dějin umění začíná 3. března výstava fotografií Jitky Walterové. Dokumentuje mizející tvář původních stavení a jejich interiérů na českém venkově. Snímky jsou často posledním záznamem o jejich podobě, neboť většinou již neexistují.

Soubor fotografií zachycuje především původní interiéry. Ty bohužel nenávratně mizí, neboť se projektanti či majitelé nemovitostí snaží uspokojit současné požadavky na komfortní bydlení. „Hodnota vystavených snímků spočívá v působivě zpřítomněné atmosféře domů ve zkoumaných obcích. Mohou tak vedle uměleckohistorické práce výrazně pomoci představit „obyčejnou“ venkovskou architekturu jako hodnotnou součást naší kultury,“ říká o expozici produkční výstavy Barbara Líznerová.

V 19. a 20. století došlo k zásadní proměně života na vesnici. Od poloviny 20. století přestalo být převládajícím způsobem obživy zemědělství, budovy zaniklých hospodářství ztratily původní funkce a většina z nich byla vystavena chátrání či záměrné devastaci. Tyto okolnosti spolu s faktem, že zejména mladší stavby a jejich interiéry z konce 19. a během 20. století se donedávna nejevily hodny památkové ochrany, způsobily, že v celé řadě vesnic hrozí reálný zánik dokladů celé jedné etapy jejich stavebně-historického vývoje. Mnohdy se setkáváme s nešetrnou přestavbou i u mimořádně cenných objektů, jimž by památková ochrana právem náležela.

V roce 2020 se výše uvedený projekt Ministerstva kultury uzavře. Pět let se mu věnovali pracovníci Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky ve spolupráci s Katedrou geomatiky Českého vysokého učení technického. V jeho průběhu vznikly případové studie 36 obcí zaměřené především na profánní architekturu 19. a 20. století. Smyslem výzkumu byl nejen uměleckohistorický rozbor proměny a současné podoby venkovských lokalit, ale také vytvoření co nejbohatší dokumentace, která by zachytila mizející tvář vesnic. Významnou roli plnila také zmiňovaná fotografie. I v přísných mantinelech odborné dokumentace vznikly snímky, u kterých vizuální stránka převažuje nad dokumentační popisností.

Bližší informace naleznete na stránkách projektu PROMĚNA VENKOVSKÉ ARCHITEKTURY S DŮRAZEM NA VÝVOJ V 19. a 20. STOLETÍ. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Zbyněk Konvička, Barbara Líznerová

Zdroj: Ústav dějin umění Akademie věd České republiky

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info