PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Tipy a inspirace>>Františkánský klášter v Kadani jako evropské ohnisko kulturního a technologického transferu

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Františkánský klášter v Kadani jako evropské ohnisko kulturního a technologického transferu

5. 5. 2015 Propamatky.info: Interdisciplinární kolokvium v refektáři františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné v Praze připravilo Collegium Europaeum. Interdisciplinární kolokvium v refektáři františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné v Praze připravilo Collegium Europaeum. | Foto: Collegium Europaeum | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | V Praze se 12. května uskuteční kolokvium Františkánský klášter v Kadani jako evropské ohnisko kulturního a technologického transferu. Akce je součástí úsilí města Kadaně v kooperaci s Biskupstvím litoměřickým o zařazení areálu kláštera na národní Seznam UNESCO.

Interdisciplinární kolokvium v refektáři františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné v Praze připravilo Collegium Europaeum Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Filozofického ústavu Akademie věd České republiky ve spolupráci s městem Kadaní a Českou provincií bratří františkánů. Jako referenti vystoupí Jan Royt, Michaela Ottová, Hynek Látal, Michal Šroněk, Jan Chlíbec, Milada Studničková, Karel Stretti a Petr Hlaváček.

Program:

  • Zahájení provedou společně P. Petr Regalát Beneš z České provincie bratří františkánů a Jiří Kulhánek, starosta města Kadaně.
  • Františkánský klášter v Kadani jako křižovatka mezinárodní komunikace | Petr Hlaváček, Collegium Europaeum Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Filosofického ústavu Akademie věd České republiky
  • Cranachovské malby v kostele Čtrnácti svatých pomocníků v Kadani | Jan Royt, Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • Sochařská díla z františkánského kláštera v Kadani jako příklad kulturního transferu | Michaela Ottová, Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • K původu a technologii kadaňských sklípkových kleneb | Hynek Látal, Ústav estetiky a dějin umění Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  • Renesanční malby v kostele Čtrnácti svatých pomocníků v Kadani | Michal Šronek, Ústav dějin umění Akademie věd České republiky a Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  • Kadaňský klášter jako rodová nekropole Hasištejnských z Lobkowicz | Jan Chlíbec, Ústav dějin umění Akademie věd České republiky
  • Iluminované rukopisy františkánského kláštera v Kadani | Milada Studničková, Ústav dějin umění Akademie věd České republiky
  • Restaurování maleb v areálu františkánského kláštera v Kadani | Karel Stretti, Akademie výtvarných umění v Praze

Vždy po dvou blocích přednášek proběhne diskuze k nastíněným tématům. Po kolokviu bude následovat závěrečná debata.

Collegium Europaeum je vědeckým pracovištěm, založeným Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a Filosofickým ústavem Akademie věd České republiky za účelem pokročilého interdisciplinárního výzkumu v oblasti evropských studií. Zabývá se fenoménem Evropy a jejích specifických kulturněhistorických, náboženských a politických tradic v českém a středoevropském kontextu.

Collegium Europaeum zajišťuje odborně a redakčně vydávání ediční řady Europaeana Pragensia k dějinám evropského myšlení a kolektivních monografií The Bohemian Reformation and Religious Practice k problematice české náboženské reformace. Pravidelně pořádá mezinárodní konference a kolokvia, posiluje kooperaci mezi jednotlivými pracovišti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Filosofického ústavu Akademie věd České republiky především prostřednictvím společných projektů a účastí na pedagogické činnosti.

Podrobné informace o projektu naleznete na stránkách COLLEGIUM EUROPAEUMMediálním partnerem kolokvia je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Helena Pašková

Zdroj: Collegium Europaeum

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info