PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Opravené památky>>Právě se otevírají dveře dalšího dvouletého kurzu památkové péče

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Právě se otevírají dveře dalšího dvouletého kurzu památkové péče

6. 12. 2022 Propamatky.info: Kurz se bude konat v Liliové ulici čp. 5. Kurz se bude konat v Liliové ulici čp. 5. | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Národní památkový ústav připravuje na rok 2023 nový ročník dvouletého kurzu památkové péče. Kurz je akreditován Ministerstvem školství jako rekvalifikační. Jeho rozsah je 268 vyučovacích hodin. Zahájení je naplánováno na 24. leden 2023.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům teoretické znalosti a formovat dovednosti, které uplatní ve své praxi při péči o památky. Kurz je určen pracovníkům Národního památkového ústavu, úředníkům státní správy v odborech památkové péče, pracovníkům firem restaurujících nemovité památky, projektantům, restaurátorům, ale také zájemcům z řad laické veřejnosti. Nové znalosti v něm mohou získat dále studenti nebo zástupci neziskových organizací zabývajících se historií a památkami.

Pro zaměstnance Národního památkového ústavu je kurz zdarma. Pro ostatní zájemce činí kurzovné 8 tisíc korun ročně, studenti a nevýdělečně činní platí 4 tisíce korun ročně.

Výuka probíhá v Praze formou dvoudenních soustředění každý měsíc (vždy v úterý od 10 do 17 hodin a ve středu od 9 do 14.30 hodin). Přihlášky jsou přijímány do naplnění kapacity kurzu.

Učební plán je rozdělen do 12 tematických bloků

 • Vývoj architektury a stavitelství
 • Vývoj oboru památková péče
 • Dějiny výtvarného umění v českých zemích
 • Průzkumy, evidence a dokumentace památek
 • Právní úprava péče o památky, výklad památkového zákona
 • Vývoj krajiny a osídlení v českých zemích
 • Ekonomické aspekty památkové péče
 • Teoretická východiska a metodické postupy památkové péče
 • Historie sběratelství a vývoj uměleckých řemesel
 • Technologie údržby a obnovy stavebních památek
 • Restaurování uměleckých památek
 • Prezentace zpřístupněných památek a průvodcovská služba

O bližší informace a přihlášky se můžete obracet na Hanu Řezníčkovou z oddělení dalšího vzdělávání při generálním ředitelství Národního památkového ústavu na tel.: 603 156 224 nebo 724 663 587 nebo na e-mailu: reznickova.hana@npu.cz. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní památkový ústav, generální ředitelství v Praze

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info