PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Opravené památky>>21. zasedání k problematice sepulkrálních památek

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

21. zasedání k problematice sepulkrálních památek

19. 10. 2022 Propamatky.info: Epitaf Matyáše Tanczla (†1545), kostel sv. Petra a Pavla, Svéráz Epitaf Matyáše Tanczla (†1545), kostel sv. Petra a Pavla, Svéráz | Foto: Petr Zinke, Ústav dějin umění AV ČR | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Ústav dějin umění Akademie věd České republiky zve na 21. zasedání k problematice sepulkrálních památek. Akce se koná 3.–4. listopadu v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a. Na setkání vystoupí odborníci z Česka, Slovenska, Polska nebo Maďarska.

Hovořit se bude k tématům epigrafiky u epitafů na náhrobcích, o dataci významných hrobů, o židovských hřbitovech jako součásti naší kulturní krajiny, ale také o deanonymizaci válečných pomníků či hromadných hrobů.

Letošní zasedání je spojené s oslavou kulatin docenta Jiřího Roháčka, historika, archiváře, nejvýznamnějšího českého epigrafika, odborníka na sepulkrální památky a prameny pro dějiny umění, který stál i za vznikem těchto pravidelných setkání.

Výběr z programu

čtvrtek 3. listopadu

  • The Reutilisation of Roman Gravestones in Medieval Hungary | Pál Lővei (Research Centre for the Humanities, Budapest)
  • Epigrafický archaismus versus primitivismus. Několik poznámek ke vztahu epigrafiky a architektury na konci středověku (přednáška v on-line režimu) | Bogusław Czechowicz (Ústav historických věd, Fakulta filozoficko-přírodovědecká Slezské univerzity v Opavě) 
  • Nápisová kultúra Bratislavy v ranom a vrcholnom stredoveku | Juraj Šedivý (Katedra archívnictva a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava)
  • Epigrafia a jej prínos pre prozopografický a archívny výskum na príklade osobností z Bardejova v 16. a v 17. storočí | Miroslav Čovan (Ústav cudzích jazykov JLF, Univerzita Komenského, Martin)
  • Náhrobky a epitafy Italů žijících v českých zemích v období 1500–1620 | Jan Chlíbec (Ústav dějin umění AV ČR)

pátek 4. listopadu

  • Nejstarší hroby v katedrále sv. Víta a otázka jejich datování | David Vrána (Ústav dějin umění Akademie věd České republiky)
  • Středověké malované epitafy ve východních Čechách | Helena Dáňová (Ústav dějin umění AV ČR)
  • Epitaf Viléma z Janovic v Tübingenu | Marie Ryantová (Ústav archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, České Budějovice)
  • Židovské hřbitovy jako součást české krajiny v měnícím se pohledu veřejnosti a badatelů. K různorodosti motivací zájmu, k dosaženým výsledkům výzkumu a ke konfliktu mezi odborným i občanským zápalem a společensko-politickou situací | Blanka Soukupová (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy)
  • Hrob známého vojína. De-anonymizace válečných pomníků a hromadných hrobů jako modernizační proces? | Vojtěch Kessler (Historický ústav AV ČR) – Marie Michlová (Ústav jazyků a společenských věd Fakulty dopravní ČVUT) – Josef Šrámek (Muzeum východních Čech v Hradci Králové)

Periodické mezinárodní konference k problematice sepulkrálních památek pořádá Ústav dějin umění Akademie věd České republiky od roku 2000. Hlavním cílem je umožnit vzájemný kontakt zainteresovaných zástupců všech disciplín souvisejících s danou problematikou (dějin umění, obecných dějin, pomocných věd historických, archeologie, památkové péče, muzejnictví, restaurátorské praxe, petrografie aj.) ve prospěch větší interdisciplinarity a koordinace dosud rozptýleného bádání. Z příspěvků každého zasedání vychází v nakladatelství Artefactum sborník Epigraphica & Sepulcralia.

Kontaktní osoba pro letošní ročník je Kristýna Uhlíková na e-mailu: uhlikova@udu.cas.cz.

Bližší informace o podrobném programu najdete v příloze nebo na stránkách ÚSTAVU DĚJIN UMĚNÍ AKADEMIE VĚD. Mediálním partnerem akce je internetový portál PROPAMÁTKY.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info