PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Zprávy z regionů>>Ministerstvo kultury opět podpoří restaurování movitých památek

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Ministerstvo kultury opět podpoří restaurování movitých památek

12. 5. 2020 Propamatky.info: Ozdobný detail varhan (ilustrační foto) Ozdobný detail varhan (ilustrační foto) | Foto: Aktron – Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 4.0 ČESKÁ REPUBLIKA | Vlastníte historicky cenný předmět, jehož stav vyžaduje restaurátorský zásah? Ministerstvo kultury na konci dubna vyhlásilo Program restaurování movitých kulturních památek pro rok 2021. Žádosti o dotaci mohou zájemci předložit do 30. června.

Ministerstvo kultury v tomto programu každoročně poskytuje finanční příspěvky na náklady spojené se zachováním, obnovou a prezentací významných děl výtvarných umění nebo uměleckořemeslných prací umístěných v budovách přístupných veřejnosti. Jedná se především o sochařská díla, obrazy, oltáře, kostelní lavice, varhany nebo kazatelny, které jsou součástí sakrálních objektů. Dále pomáhá financovat obnovu souborů sochařských a malířských uměleckých děl a předmětů výtvarného a užitého umění uložených například na hradech a zámcích.

V loňském roce byly v programu navrženy příspěvky v celkové výši 33 milionů korun. V roce 2019 se jednalo o více než 34 milionů, které byly rozděleny mezi 150 žadatelů. Podle typu památky byly v posledních letech početně nejzastoupenější obnovy oltářů a obrazů.

Ministerstvo kultury upozorňuje žadatele o dotaci, aby v rámci mimořádných opatření v období nepříznivé epidemiologické situace využívali především elektronická podání či podání prostřednictvím České pošty. Bližší informace o programu naleznete ve FINANCOVÁNÍ.

Autor: Dagmar Koželuhová

Zdroj: Ministerstvo kultury

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info