PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Zprávy z regionů>>Konference o památkové péči v Československu zaznamenala značný ohlas

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Konference o památkové péči v Československu zaznamenala značný ohlas

15. 5. 2021 Propamatky.info: Konference o památkové péči v Československu se konala on-line. Konference o památkové péči v Československu se konala on-line. | Foto: Ústav pro studium totalitních režimů | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Přes tisíc diváků sledovalo on-line konferenci Památky a památková péče v Československu a v dalších zemích střední Evropy ve druhé polovině 20. století. Akci ve dnech 26.–29. dubna vysílal na svém YouTube kanálu Ústav pro studium totalitních režimů.

Program přednášek se zaměřil na přístup k památkám a vývoj památkové péče v prostoru zemí střední Evropy po roce 1945. Řešili se i otázky, jak komunistický režim přistupoval k památkové péči a co vedlo k devastaci velkého množství památek. Kristina Uhlíková z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky potvrzuje na základě poznatků z konference, že důvod, proč byly památky zanedbávány, nebyl dílem jednoho faktoru, ale mnoha příčin, které se sešly v jednom okamžiku a v jedné době. Pro bližší pochopení je potřeba zkoumat tuto problematiku v mnoha vrstvách.

„Stát se o památky do značné míry alespoň v první fázi chtěl postarat, ale byl to příliš velký úkol. Ze strany vedení KSČ jej spíše můžeme kvalifikovat jako nereálný populistický slib veřejnosti. Kolegové v jiných, kdysi komunistických zemích zase řešili, jak se postavit k ruinám vybombardovaných měst. Ty se u nás představovaly jen v minimálním rozsahu, protože Československo bylo do značné míry ušetřeno,“ doplňuje Kristina Uhlíková.

Na konferenci zaznělo celkem 31 příspěvků ve čtyřech tematických sekcích: Architektura a urbanismus, Legislativa a instituce, Památková péče a společnost, Sakrální památky a autoritativní režimy. Ty doplnily navíc dvě delší přednášky v úvodu a v závěru konference. Mezi přednášejícími byli badatelé z Česka, Slovenska, dalších evropských zemí a USA, kteří se věnovali jak obecnějším tématům, tak jednotlivým kauzám. Hlavním cílem konference bylo propojit perspektivu památkářskou a historickou ve vztahu ke kontinuitám a stálosti a současně turbulentním změnám druhé poloviny 20. století.

Konferenci pořádal Ústav dějin umění Akademie věd České republiky ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů, Národním památkovým ústavem a Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Záznam konference je dostupný v české i anglické verzi na YouTube kanále Ústavu pro studium totalitních režimů. K tématu by měla vyjít i odborná monografie a tematické číslo Zpráv památkové péče.

Mediálním partnerem konference je portál PROPAMÁTKY.

Památky a památková péče: Architektura a urbanismus — 1. část

 

Téma: Národní památkový ústav Sakrální památky Konference a semináře Přeshraniční spolupráce Internet a památky Video Všechna témata

 

Autor: Kristina Uhlíková, Barbara Líznerová, Zbyněk Konvička

Zdroj: Ústav dějin umění Akademie věd ČR

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info